ชาวบ้านร้องธรรมนัสช่วยแก้ปัญหาที่ทำกินหลังม.วลัยลักษ์

วันที่ 30 เม.ย. 2564 เวลา 19:10 น.
ชาวบ้านร้องธรรมนัสช่วยแก้ปัญหาที่ทำกินหลังม.วลัยลักษ์
"ธรรมนัส" รุกตรวจราชการนครศรีฯชาวบ้านร้องแก้ปัญหาที่ดินทำกินหลัง ม.วลัยลักษณ์หนุนเปิดตลาด อตก.สงขลารับซื้อพืชผลเกษตรกร ตัดวงจรพ่อค้าคนกลาง

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามกีฬาอำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยได้เข้ารับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกร ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้ร้องเรียนว่าทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ที่ทับซ้อนกับที่ดิน ส.ป.ก.ของพี่น้องเกษตรกร ทาง รมช.ธรรมนัส จึงได้สั่งการให้ตรวจสอบแผนที่ให้ละเอียดอีกครั้ง หากได้ข้อสรุปที่แท้จริง ก็จะเร่งดำเนินการชี้แจง แก้ไขต่อไป

จากนั้นได้เดินทางไปยังองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรสงขลา อตก. อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อรับฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกพริก และพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19นั้น ทำให้การส่งออกพริก หรือพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ทางภาคใต้ เป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะ ตลาดหลักนั้น จะเป็นการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ซึ่งตลาดภายในประเทศมีค่อนข้างน้อย ทำให้โดนพ่อค้าคนกลางกดราคา จึงต้องการให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขเามาช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยพยุงราคาสินค้า หาช่องทางในการจำหน่ายสินค้า การเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ทางการเกษตร นวัตกรรมใหม่ๆแก่พี่ต้องเกษตรกร

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า รู้ปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ดี เพราะเคยใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ภาคใต้มานาน แม้บ้านเกิดจะเป็นพะเยาก็ตามมาวันนี้รู้ดีว่าสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบมาก ดังนั้นเกษตรจังหวัดต้องร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด เข้ามาแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับเกตรกร และต้องเร่งเปิดตลาด อตก.เข้ามาเป็นตัวรับสินค้าจากเกษตรกรไปกระจายสินค้าแบบถาวร ตัดวงจรพ่อค้าคนกลาง เราต้องเปิดตลาดกลางสินค้าการเกษตรให้ได้ รวมไปถึงการเปิดตลาดไปยังประเทศมาเลเชียด้วย พืชผลเกษตรไหน ที่ต้องการให้ภาครัฐเยียวยา ขอให้ทำโครงการเสนอมา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเยียวยาเร่งด่วน รวมถึงปัญหาที่ดินทำกิน หากมีปัญหาขอให้แจ้งมาพร้อมจะแก้ไขในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดูแลแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน