logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ภูเก็ตนำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ1ก.ค.64ไม่ต้องกักตัวคุมโควิด

ภูเก็ตนำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ1ก.ค.64ไม่ต้องกักตัวคุมโควิด

27 มีนาคม 2564

ภูเก็ต-จุรินทร์ติดตามมาตรการฟื้นฟูท่องเที่ยวภูเก็ต ก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ1ก.ค.64นำร่องไม่ต้องกักตัว ตามมาตรการคุมโควิด-19

เมื่อวันที่ 27มี.ค.64 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางมาตรการเตรียมการฟื้นฟูจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ส่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายจุรินทร์ กล่าวภายหลังการประชุมฯ ว่า การประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรวมทั้งภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง ทางภาคเอกชน ได้สะท้อนว่า อยากจะเห็นในหลายเรื่อง คือ (1.) อยากเห็นการกระจายวัคซีนมาที่ภูเก็ตอย่างเพียงพอเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาสต่างประเทศได้รับความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยจากโควิดเมื่อมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต( 2. ) อยากเห็นมาตรการของรัฐบาลผ่อนคลายในการเปิดโอกาสให้ท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาที่ภูเก็ตไม่จำเป็นต้องกักตัวอีกต่อไป

และ( 3.)อยากเห็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภูเก็ตไปในกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกระดับทั้งในประเทศต่างประเทศและส่วนท้องถิ่นต่างๆทุกภูมิภาค ซึ่งความต้องการของเอกชนนี้รัฐบาลได้สนองตอบเกือบจะครบทุกข้อ ซึ่ง ทางศบศ.ได้มีมติที่จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต โดยไม่ต้องกักตัวนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2564 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่นำร่องถ้าประสบความสำเร็จจะนำไปใช้ในพื้นที่อื่นๆตามความเหมาะสมต่อไป

ภูเก็ตนำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ1ก.ค.64ไม่ต้องกักตัวคุมโควิด

สำหรับประเด็นสำคัญที่เดินทางมาหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อต้องการที่จะข่วยสนับสนุนให้การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เดินหน้าต่อไปโดยต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ยังไปไม่ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งจะเป็นวันเริ่มต้นให้นักท่องเที่ยวต่างขาติเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวนั้น สามารถเดินหน้าต่อไปโดยต่อเนื่อง ซึ่ง ได้หารือร่วมกันและมีความเห็นใน 3-4 ข้อด้วยกัน คือ

( 1.)ภูเก็ต ระหว่าง 3เดือนนี้ คือ 1เม.ย.-30 มิ.ย.ก่อน 1 ก.ค. ยังต้องมุ่งเน้นการส่งเสริมไทยเที่ยวไทยต่อไปทพให้เข้มข้นขึ้นถือว่ายังต้องพึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลัก ได้รับรายงานจากททท.ภูเก็ตว่าเป็นข่าวดีที่อย่างน้อยการจองห้องพักในช่วงเดือนเมษายนในช่วงสงกรานต์ มีตัวเลขที่พัฒนาขึ้นซึ่งมากไปถึง15-20%แล้วคาดว่าจะเพิ่มจากนี้อีกในช่วงก่อนถึงสงกรานต์เป็นสัญญาณฟื้นไทยเที่ยวไทยมากขึ้น

(2.)การฉีดวัคซีนกระจายมายังจังหวัดภูเก็ตนั้นกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการส่งมาให้ได้ 930,000โดส ภายในเดือนมิถุนายนเพื่อให้ภูเก็ตสามารถฉีดวัคซีนให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 กลุ่มคือ คนภูเก็ต ผู้ที่เข้ามาทำงานจังหวัดภูเก็ต รวมทั้ง นักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่อยู่ที่นี่ให้ครบถ้วนภายใน30มิถุนายนนี้ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจังหวัดจะประชุมในพรุ่งนี้ในรายละเอียดดำเนินการ

(3.)ภูเก็ตยังเดินหน้าเน้นกิจกรรมท่องเที่ยวเข้มข้นต่อเนื่องจากที่เคยทำมาก่อนนี้ เช่น กิจกรรมหรอยริมเล งานท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร งานกิจกรรมการกีฬาใช้กิจกรรมเหล่านี้เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามา

(4.) การช่วยเหลือลดค่าครองชีพค่าใข้จ่ายต่างๆช่วยคนตกงานครเปราะบางนอกจากภาพรวมของรัฐบาลแล้วเฉพาะในส่วนภูเก็ตมีการช่วยเสริมในการจัดมหกรรมสินค้าราคาถูกของกระทรวงพาณิชย์เข้ามาร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวในกิจกรรมต่างๆไดัมอบให้พาณิชย์จังหวัดประสานงานกับจังหวัดเอกชนและอบจ.ภูเก็ตช่วยลดค่าครองชีพนอกจากมาตรการอื่นๆของรัฐบาล

(5.)ในเรื่องงบประมาณที่จังหวัดจำเป็นต้องนำมาใข้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไปรับที่จะไปช่วยประสานงานกับสภาพัฒน์ที่มีโครงการและมีวงเงินกำหนดไว้ในช่วงครม.สัญจรภูเก็ต ให้เร่งดำเนินการเพื่อจังหวัดจะได้เดินหน้ากันต่อไปได้

ภูเก็ตนำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ1ก.ค.64ไม่ต้องกักตัวคุมโควิด

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตตั้งวิสัยทัศน์ว่า เศรษฐกิจได้รับการฟื้นฟูโดยไม่มีการแพร่ระบาดของโควิดถ้าแพร่ระบาดจัดการได้ทันที ในส่วนฟื้นฟูเศรษฐกิจมีมาตรการต่างๆหลายอย่าง การป้องกันโรคโควิดมีวัคซีนเป็นตัวแปรที่สำคัญ หลังจาก 1 ก.ค.เป็นต้นไป ภาพฝันคือ เราจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ตมากขึ้น ซึ่งวันนี้อยู่ได้ด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่รายได้หลักของภูเก็ตร้อยละ95 มาจากการท่องเที่ยวบริการเป็นหลัก จำเป็นตัองมีนักท่องเที่ยวเข้ามา การทำพื้นที่ให้ปลอดภัยโดยการฉีดวัคซีนเข้ามา70-80% ถ้าคนเข้ามาปลอดภัยด้วยเชื่อว่าจะมีชาวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้นหมายความว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ตจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมา จะมีรายได้เพิ่มขึ้น การคิดฟื้นฟูเศรษฐกิจเราอยากเปิดมานานแล้วแต่ไม่มีเครื่องบินเข้ามาเดินทางมาไม่ได้ ทำให้จำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวเกิดการผันแปรไป

ผศ.ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ รองคณบดี คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า หากมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวเฉพาะ 28 ประเทศ ที่ได้รับวัคซีนแล้ว รายได้ประมาณการจะอยู่ที่ประมาณ4หมื่น2พันถึง5หมื่น4พันล้านบาทเฉพาะจังหวัดภูเก็ต 4หมื่น2พันล้านบาท ผันแปรตามความเร็วการฉีดวัคซีนของ28ประเทศต้นทาง ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจโดยตรงต่อจีดีพีประเทศ 0.27% -0.35% ซึ่งมีเป้าหมาย เข้ามาเฉพาะภูเก็ต อยู่ที่5หมื่นถึง1แสน2หมื่นคนเฉพาะเดือนกรกฎาคม คำนวณจากฐานผู้ฉีดวัคซีนจาก28ประเทศต้นทาง

ภูเก็ตนำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ1ก.ค.64ไม่ต้องกักตัวคุมโควิด

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ประเมินกันว่าการเปิดภูเก็ตในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปในควอเตอร์ที่4 จะสร้างเม็ดเงินทางกาท่องเที่ยวประมาณ 5หมื่น4พันล้านบาท ขณะเดียวกันการเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม จะได้ประมาณ 8หมื่น4พันล้านบาท การเปิดใน1ก.ค.ได้จะทำให้ดีมานด์มากขึ้นในเดือนตุลาคมเป็นต้นไป เพราะเขาเชื่อว่าเราเปิดได้จริงๆ เป็นนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเฉพาะต่างชาติ

นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า ข้อมูลจากการที่ผู้ว่าการททท.ได้สั่งการมีนโยบายคาดการว่าเมื่อเปิด 1 ก.ค.จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 1 แสนคน ซึ่งได้สั่งการกับททท.สำนักงานต่างประเทศในการพยายามกระตุ้นที่มีความพร้อมเดินทางเข้ามาภูเก็ต และได้ประสานมาที่ททท.ภูเก็ตแล้วบางส่วนและเที่ยวบินที่บินตรงเข้าภูเก็ตแล้วเช่นกัน

นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตได้รับวัคซีนในเดือนเม.ย.นี้ 1แสนโดส วางแผนไว้าจะได้รับวัคซีนสนับสนุนอีก2เดือนที่เหลือเดือนละประมาณ 3แสนกับ 4แสนโดส รวมแล้วทั้งหมดต้องให้ได้ 9แสนโดส ครอบคลุม กว่า460,000คน ครอบคลุม80%ของประชากรทั้งหมดให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งการฉีดวัคซีนในภูเก็ต เป็นความร่วมมือภาครัฐเอกชนร่วมกันในการฉีดวัคซีน ซึ่ง โรงพยาบาลเอกชนยังไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้เอง