รมว.ยุติธรรมผลักดันชาวบ้านปลูกพืชกระท่อมครอบครัวละ3ต้น

วันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 21:01 น.
รมว.ยุติธรรมผลักดันชาวบ้านปลูกพืชกระท่อมครอบครัวละ3ต้น
สุราษฎร์ธานี-สมศักดิ์ เทพสุทิน ผลักดันกฎหมายให้ชาวบ้านปลูกพืชกระท่อม ครอบครัวละ 3 ต้น ชี้ทำรายได้ปีละเกือบ 4 แสนบาท

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ไปที่โรงแรมไดมอนด์พล่าซ่า จ.สุราษฎร์ธานี ประชุมมอบนโนบายปลดล็อคพืชกระท่อมให้กับข้าราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่นำร่อง 135 หมู่บ้านในภาคใต้ที่อนุญาตให้มีการปลูกพืชกระท่อมได้หลังวุฒิสภาลงมติเห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ.ยาเสพเสพติด เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อประกาศใช้กฎหมาย

นายสมศักดิ์ กล่าวในที่ประชุมว่า จากการศึกษาในปัจจุบันพบว่า พืชกระท่อมมีราคากิโลกรัมละ 500 บาท แต่ละต้นจะให้ผลผลิตปีละ 250 กิโลกรัม หากอนุญาตให้ประชาชนสามารถปลูกได้ครอบครัวละ 3 ต้น เชื่อว่าเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ และประชาชนจะได้ราคาที่เหมาะสมและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน(ปีละ 375,000 บาท) แต่หากเอกชนรายใด สามารถหาตลาดต่างประเทศได้และต้องการพัฒนาสินค้าเพื่อส่งออกก็จะพิจารณาเป็นรายๆไป แต่จะต้องไม่กระทบกับชาวบ้าน

"ขอให้มั่นใจได้ว่า การปลดล็อคพืชกระท่อม ผลประโยชน์จะต้องตกอยู่กับประชาชน ไม่ใช่อยู่ในมือนายทุนอย่างแน่นอน และแม้ว่ากฎหมายจะปลดล็อคพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด แต่ยังคงกฏหมายห้ามมิให้จำหน่าย จ่ายแจก กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และผู้ที่จำหน่ายให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมายเช่นกัน “ นายสมศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร สํานักงาน ป.ป.ส. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการควบคุมและใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมที่ ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร ซึ่งเป็นพื้นที่นําร่อง 1 ใน 135 หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อพูดคุยทําความเข้าใจพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ที่มีการใช้พืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน ซึ่งถือเป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ 2ด้วย