ในหลวงพระราชทานพวงมาลาด.ญ.อาสาดับไฟป่าเสียชีวิต

วันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 16:58 น.
ในหลวงพระราชทานพวงมาลาด.ญ.อาสาดับไฟป่าเสียชีวิต
เชียงใหม่?-ผู้ว่าฯเชียงใหม่? อัญเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพด.ญ.ณัฐวลัญช์อาสาดับไฟป่าเสียชีวิตและโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า? ได้อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปวางที่หน้าหีบศพ เด็กหญิงณัฐวลัญช์ อนุสรณ์พนา อายุ 13 ปี?ที่เสียชีวิตระหว่างอาสาช่วยทำแนวกันไฟ? ที่บ้านเลขที่ 234 หมู่ที่ 3 บ้านแม่แฮเหนือ หย่อมบ้านแม่แฮน้อย ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่?และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จัดอาหารว่างและน้ำดื่มพระราชทาน จำนวน 200 ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ร่วมงานดังกล่าวด้วย? สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้ง?ในพระมหากรุณา?ธิคุณ?อันหาที่สุด?มิได้?แก่ครอบครัวของเด็กหญิง?จิตอาสารายนี้และประชาชน?ที่มา?ร่วมงาน

ผู้?ว่าราชการ?จังหวัด?เชียงใหม่?กล่าว?ด้วยว่า? ห้วงจากนี้สถานการณ์?ค่อนข้างเสี่ยงกับมลพิษ?ทางอากาศ? PM2.5? จังหวัดได้ออกประกาศ?ห้ามเผาตั้งแต่? 1มีนาคมถึง? 30? เมษายน? พร้อมการปิดป่า? ซึ่งสถานการณ์?ในภาพรวมวันนี้ก็พบการเผาและค่า? PM2.5? ขยับสูงอีก? จุด? hotspot? วันนี้เกิน100จุด? ในพื้นที่กว่า10? อำเภอมากที่สุดที่ อ.แม่แจ่ม? ดอยเต่า? ฮอด? เชียงดาว? ดอยสะเก็ดและสันทราย