พิษณุโลกเปิดสวนกลางเมืองลงทะเบียนเราชนะ

วันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 18:08 น.
พิษณุโลกเปิดสวนกลางเมืองลงทะเบียนเราชนะ
พิษณุโลก- เปิดสวนกลางเมือง รับลงทะเบียน โครงการ เราชนะ สำหรับกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สวนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก บนพื้นที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ ได้ถูกจัดให้เป็นห้องประชุม ของผู้บริหารส่วนราชการกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเปิดรับลงทะเบียน โครงการ เราชนะ สำหรับกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกต่างทยอยออกมารับบริการกันอย่างต่อเนื่อง

นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าสำหรับในวันนี้ได้ดำเนิน 2 โครงการ พร้อมกัน คือ การจัดประชุมผู้บริหารสังกัดกระทรวงการคลัง ณ บริเวณสวนกลางเมืองแห่งนี้และจัดเจ้าหน้าที่ ออกมา ให้บริการ ลงทะเบียน โครงการ “เราชนะ” สำหรับกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ การตรวจสอบสิทธิ การยืนยันตัวตนเพื่อขอรับสิทธิ (แสกนใบหน้า) และการลงทะเบียนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้มารับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยได้ทยอยมารับบริการฯ ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น.–16.00 น. หรือจนกว่าจะให้บริการฯ ผู้มารับบริการจนหมดทุกคน

คลังจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้ไป ประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส.ทุกสาขา สำนักงานคลังจังหวัด หรือที่หน่วยเคลื่อนที่ ที่ออกไปให้บริการตามตำบลต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564