ผู้รับเหมาเร่งซ่อมถนนพังหลังสร้างเสร็จได้เพียง3เดือน

วันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 17:25 น.
ผู้รับเหมาเร่งซ่อมถนนพังหลังสร้างเสร็จได้เพียง3เดือน
นครราชสีมา-ป.ป.ช.ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนพังทั้งที่เพิ่งสร้างเสร็จได้เพียง3เดือน อบต.วังกะทะแจ้งผู้รับเหมาดำเนินการซ่อมแซมแล้ว

นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายสัญญา แก่นจำปา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 3 ลงพื้นที่ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง กรณีปรากฏภาพในสื่อออนไลน์ว่า ถนนที่เพิ่งเสร็จได้เพียง 3 เดือนพังเสียหายและไม่ดำเนินการซ่อมแซม ทำให้ชาวบ้านที่สัญจรไปมาประสบอุบัติเหตุ

ผลตรวจสอบเบื้องต้น ถนนเส้นนี้อยู่ในช่วงบ้านหนองนกกระเต็น หมู่ 16 ถึงบ้านยางบ่องสามัคคี หมู่ 21 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 อินทรีย์ก่อสร้าง เป็นผู้ก่อสร้าง วงเงินในการก่อสร้าง 3,600,000 บาท ขนาด 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ความหนาของแอสฟัลท์ติก 4เซนติเมตร ยาว 2,750 เมตร สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ระยะเวลาประกันสัญญา 9 กันยายน 2563 -8 กันยายน 2565

ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมถนนแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และล่าสุด ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564