รฟท.งดเดินรถไฟสายอีสาน18ขบวนป้องกันโควิด-19ระบาด

วันที่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 14:20 น.
รฟท.งดเดินรถไฟสายอีสาน18ขบวนป้องกันโควิด-19ระบาด
ขอนแก่น-รฟท.งดบริการเดินรถไฟอีสาน18ขบวนทั้งรถไฟธรรมดา-ท้องถิ่นและชานเมืองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19

นายศักรินทร์ แสงอรุณ นายสถานีรถไฟขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟขอนแก่น อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและจัดการการเดินรถในเที่ยวขบวนรถไฟ ที่มีกำหนดรับ-ส่งที่สถานีรถไฟขอนแก่น ตามตารางการให้บริการ ท่ามกลางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยจากการตรวจสอบพบว่ามีประชาชนมาใช้บริการอย่างบางตาเนืองจากการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการประกาศการหยุดให้บริการขบวนรถโดยสารเพิ่มเติม

นายศักรินทร์ แสงอรุณ นายสถานีรถไฟขอนแก่น กล่าวว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท.ได้ประกาศงดการให้บริการขบวนรถไฟภาพนวมทั้งประเทศ ในส่วนของขบวนรถธรรมดา ขบวนรถท้องถิ่น และขบวนรถชานเมืองที่ไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 2564 นี้เป็นต้นไป จากสถานการณ์การแพร่ะระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในส่วนของสถานีรถไฟขอนแก่น ได้งดการให้บริการขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่ 419-417 จาก จ.นครราชสีมา - จ.อุดรธานี และ อุดรธานี-นครราชสีมา จำนวน 2 ขบวน

"เพื่อรณรรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ในระยะนี้ รฟท.จึงมีนโยบายงดการเดินรถขบวนท้องถิ่นออกไปก่อนทั่วประเทศ แต่จะไม่ให้กระทบกับการเดินทางของผู้โดยสาร เนื่องจากมีการจัดขวบรถไฟรองรับการเดินทาง ที่ขอนแก่น 4 ขบวน คือ ขบวนที่ 145 จากนครราชสีมา -หนองคาย ขบวนที่ 431 จากชุมทางแก่งคอย จ.สระบุรี -ขอนแก่น ขณะที่เที่ยวล่อง ขบวนที่ 432 ขอนแก่น-ชุมทางแก่งคอย จ.สระบุรีและขบวน 418 หนองคาย -นครราชสีมา เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการใช้บริการ"

นายศักรินทร์ กล่าวต่ออีกว่าที่ผ่านมา รฟท.ได้ออกประกาศตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. ด้วยการงดขบวนรถนำเที่ยวทั้งหมดและ วันที่ 13 ม.ค. - 8 ก.พ. 2564 งดขบวนรถเชิงพาณิชย์สายเหนือ 8 ขบวน สายใต้ 10 ขบวน เส้นทางอีสาน 12 ขบวน ซึ่งเป็นรถเชิงพาณิชย์ที่เป็นรถเร็วรถด่วน คือขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่ 25/ 26 และขบวนรถด่วนที่ 75 /76 ทำให้ขณะนี้เหลือที่เปิดบริการจะเป็นรถเร็วขบวนที่ 133 /134 กรุงเทพ-หนองคาย จำนวน 1 ขบวน

อย่างไรก็ตาม การประกาศของ รฟท.ล่าสุด เส้นทางสายอีสาน ที่งดการมห้บริการตั้งแต่วันนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 ขบวน ประกอบด้วย

ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ – สุรินทร์ - กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 339/340 กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 417/416 นครราชสีมา – อุดรธานี - นครราชสีมา

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419/420 นครราชสีมา – อุบลราชธานี - ลำชี

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423/424 ลำชี – สำโรงทาบ - นครราชสีมา

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา – อุบลราชธานี - นครราชสีมา

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 437/438 ชุมทางแก่งคอย – ลำนารายณ์ – ชุมทางแก่งคอย

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439/440 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่

และขบวนรถท้องถิ่นนครราชสีมา -อุดรธานี