เทศบาลนครยะลาทุ่ม100ล้านซื้อวัคซีนป้องกันโควิดฉีดให้ชาวบ้าม

วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 18:09 น.
เทศบาลนครยะลาทุ่ม100ล้านซื้อวัคซีนป้องกันโควิดฉีดให้ชาวบ้าม
ยะลา-นายกเล็กนครยะลาระบุมีความพร้อมใช้งบ 100 ล้านซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฉีดให้ประชาชนในเทศบาลนครยะลา 7 หมื่นคน

เมื่อวันที่ 13 มกราคม นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่จ.ยะลา ขณะนี้ก็ยังไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อ ยังอยู่ใน 19 จังหวัดที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ ซึ่งอาจจะสืบเนื่องมาจากการระบาดรอบแรก ที่มีการทำการคัดกรองเชิงรุก ระดมค้นหาในครัวเรือนทุกครัวเรือน จึงทำให้ยะลายังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19

สำหรับ การจัดซื้อวัคซีนจะเห็นว่ามีหลายจังหวัดในขณะนี้จะดำเนินการเอง ตนเองมีความเชื่อว่าในปัจจุบันตัววัคซีนของทั้งสองบริษัท ที่จะออกมา คงไม่เพียงพอกับการระบาด ทางรัฐบาลก็จะต้องเป็นผู้ควบคุมทั้งหมด จะว่าเห็นในอเมริกา รัฐบาลกลางก็จะเป็นผู้ควบคุมการแจกจ่ายวัคซีน กรณีของไทยวัคซีนก็จะต้องผ่านทางองค์การเภสัชกรรม ในการจัดหาขึ้นมาและแจกจ่าย แต่ถ้าองค์การเภสัชกรรม หรือกระทรวงสาธารณสุข คิดว่าทางท้องถิ่นมีความพร้อมในการจัดหาวัคซีน มาบริการให้กับพี่น้องในเขตของตนเอง ทางเทศบาลนครยะลาก็ไม่ขัดข้อ ที่จะจัดหาวัคซีน มาเติมเต็มในส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขจะต้องรับผิดชอบ

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า ในเขตเทศบาลนครยะลามีประชากรประมาณ 7 หมื่นคน ตามทะเบียน ก็อาจจะต้องใช้งบประมาณประมาณ 100 ล้านบาท ในการจัดหาวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชน ในส่วนของเงินสะสมของเทศบาลนครยะลา ขณะนี้ก็มีเพียงพอในการจัดหาวัคซีน แต่ในขณะเดียวกันทางเทศบาลก็จะทำการเร่งตรวจหาคนที่มีเชื้อ ซึ่งปัจจุบันสิ่งที่น่ากลัวคือคนที่มีเชื้อแล้วไม่แสดงอาการ จึงจะต้องมีการวางแผนในการตรวจหาเชื้อด้วยวิธีใหม่ ที่มีความรวดเร็ว และเชื่อถือได้