ข่าวดี!ตราดไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่มวันนี้ยอดสะสม33ราย

วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 17:35 น.
ข่าวดี!ตราดไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่มวันนี้ยอดสะสม33ราย
ตราด-ข่าวดี!ตราดไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มวันนี้ ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว 3 องค์กรหลักเสนอผู้ว่าฯประกาศปิดโรงแรมและรีสอร์ท ชี้หากคุมโควิดไม่อยู่จะสูญรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 2 หมื่นล้านในปีนี้

เมื่อวันที่ 10 มกราคม นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2563 ที่ศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในจังหวัดตราด โดยนายสุรชัย เจียมกุล ผู้ช่วยสาธารณสุข จ.ตราด รายงานในที่ประชุมว่า ในวันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม ทำให้ยอดสะสมมีเพียง 33 ราย และมีผู้ติดเชื้อหายป่วยอีก 7 คนรวมทั้งหมด 12 คนแล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนของสถานการณ์ที่ศูนย์กักกัน และการเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง มีรายละเอียดคือ สถานการณ์ศูนย์กักกัน(ตั้งแต่ 4 เมษายน 2563 ถึง 10 มกราคม 2564) มีจำนวนผู้เข้าพัก 229 ราย ออก 224 ราย คงเหลือ 5 ราย มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 2 ครั้ง จำนวน 394 ตัวอย่าง ผลตรวจไม่พบเชื้อ 394 ตัวอย่าง ส่วนการเฝ้าระวังในกลุ่มต่างชาติ (ตั้งแต่ พฤษภาคม 2563 ถึง 10 มกราคม 2564) จากกลุ่มเสี่ยง 1,684 ราย พบเชื้อ 33 คน มีเก็บตัวอย่างทั้งหมด 690 ราย แยกไปในสาวนจ.สมุทรสาคร 256 รายไม่พบเชื้อ กลุ่มจ.ระยอง 23 คน พบเชื้อ 32 ราย และเล่นการพนัน 980 ราย พบเชื้อ 32 คน แรงงานต่างด้าว 711 คน (พม่า 185 ราย กัมพูชา 485 ราย และอื่นๆ 20 ) ผลตรวจไม่พบเชื้อ 690 ราย

นายภิญโญ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ของจ.ตราดไม่พบเชื้อมาแล้ว 1 วัน หากไม่พบเชื้อ 3 วันจะสะท้อนให้เห็นถึงการที่จ.ตราดสามารถควบคุมเชื้อได้ระดับหนึ่งแล้ว หากไม่พบเป็นเวลารวม 3 วัน จ.ตราดจะได้ไม่ต้องประชุมกันทุกวัน จึงขอให้กำลังใจและชื่นชมทุกฝ่ายที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลังจากนี้ทางจังหวัดมีแผนและมาตรการ นการควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอีก

ขณะที่ ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว 3 องค์กรหลัก ประกอบด้วย นายพรชัย เขมะพรรคพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ.ตราด,นายวิชิต สุกะสูยานนท์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจ.ตราด ,นายสารพล ประศาสน์ศิลป์ ตัวแทนสมาคมโรงแรมรีสอร์ทจ.ตราด ได้ร่วมประชุมและเสนอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตราดปิดโรงแรมและรีสอร์ท เนื่องจากทุกวันนี้แม้จะไม่ปิดนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาก็แทบไม่มีอยู่แล้ว ซึ่งหากผู้ว่าราชการจังหวัดตราดสั่งปิดก็จะทำให้ประกันสังคมสามารถจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างได้

นายพรชัย กล่าวว่า ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่านสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้อย่างดี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้ ซึ่งปี 2563 โรงแรมต้องปิดไป 3 เดือน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจมาก แม้ในช่วงกลางปี 2563 จะกลับมาเปิดแต่ก็ไม่พร้อมทั้งหมด และเพิ่งจะมีรายได้ชดเชยจากช่วยเทศกาลปีใหม่ กลับเกิดการแพร่ระบาดขึ้นมาอีก ครั้งนี้รุนแรงและเกิดผลกระทบตามมากับผู้ประกอบการเป็นครั้งที่ 2 และมีแนวโน้มว่า หากเชื้อยังระบาดไม่หยุดจะยิ่งส่งผลกระทบเพิ่มและจะเกิดวิกฤตกับผู้ประกอบการและอาจจะต้องปิดลงอย่างถาวร ซึ่งรายได้ท่องเที่ยวของจ.ตราดที่ได้จากธุรกิจท่องเที่ยว 2 หมื่นล้าน/ปี จะหมดไป หากทางจังหวัดประกาศปิดจะทำให้แก้ปัญหาและเยียวยาได้ระดับหนึ่ง ซึ่งธุรกิจท่องเที่ยวก็จะกลับมาสร้างรายได้ให้กับจ.ตราดได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้รับเรื่องราวของภาคเอกชนไว้ทั้งหมด และจะรอผลการประชุมที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอมาตรการเยียวยาให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวกับศบค.และรัฐบาลในวันอังคารที่ 12 มกราคม ที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาจึงจะได้ดำเนินการต่อไป