เมืองคอนผวาโควิด-19จากสุราษฎร์ตั้งด่านคัดกรองเข้ม

วันที่ 08 ม.ค. 2564 เวลา 16:26 น.
เมืองคอนผวาโควิด-19จากสุราษฎร์ตั้งด่านคัดกรองเข้ม
นครศรีธรรมราช-เมืองคอนตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เดินทางมาจากสุราษฎร์ธานี ก่อนเข้าพื้นที่เศรษฐกิจ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 8ม.ค.64 ที่สามแยกบ้านบางปู ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เดินทางมาจาก จ.สุราษฎร์ธานี มายัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจุดตรวจที่ทางอำเภอเมืองบูรณาการกับภาคส่วนในพื้นที่ รวมทั้งตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.

นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้ปฏิบัติงานเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโควิด-19 ซึ่งได้มีการตั้งด่านคัดกรองโควิด-19 ที่เดินทางเข้ามาในตัวเมือง โดยใช้ด่านความมั่นคงของตำรวจภูธรจังหวัดฯ เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดที่มีอยู่เดิมจำนวน 7 ด่าน และได้มีคำสั่งให้ตั้งด่านเพิ่ม 4 ด่าน ในพื้นที่อำเภอรอยต่อข้ามเขตจังหวัด

สำหรับด่านตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่สามแยกบางปู อ.เมือง จะคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจาก จ.สุราษฎร์ธานี ผ่านเส้นทางพื้นที่ อ.ขนอม , สิชล และ อ.ท่าศาลา ก่อนเข้าย่านเศรษฐกิจตัวเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นศูนย์กลางของส่วนราชการ ศูนย์กลางความเจริญเศรษฐกิจของ จ.นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีการตรวจคดกรองบุคคลที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชที่เข้ามาในจังหวัดด้วย

เป้าหมายหลักคือทำการตรวจคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น 5 จังหวัด ต้องมีเอกสารรับรองจากจังหวัดต้นทาง และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ส่วนผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด ก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเช่นเดียวกับ 5 จังหวัด ซึ่งอาจจะไม่มีเอกสารรับรอง แต่ต้องแสดงเหตุผลในการเดินทาง จึงขอให้ผู้ที่เดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ด้วย.