สกัดโควิดให้ได้ผล รัฐต้องกักตัวคนเสี่ยงสูงในสเตท ควอรันทีน

วันที่ 08 ม.ค. 2564 เวลา 13:17 น.
สกัดโควิดให้ได้ผล รัฐต้องกักตัวคนเสี่ยงสูงในสเตท ควอรันทีน
ชลบุรี-"แก้โควิดไม่ได้ผล คนไม่มีวินัย"ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเมืองพัทยา เสนอผู้ว่าฯชลบุรี ส่งผู้สุ่มเสี่ยงติดเชื้อสูง กักตัวสเตท ควอรันทีน 12แห่งดีกว่าให้อยู่บ้าน

นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19ในรอบที่2นี้ ถือว่ารุนแรงกว่าเดิมจนคณะกรรมการควบ คุมโรคติดต่อชลบุรีประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงที่ต้องมีการควบคุมเข้มข้น องค์กรภาคธุรกิจมีมุมมองว่าปัจจุบันจากจำนวนผู้ที่สุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมากทำให้ รพ.ของรัฐไม่สามารถรับตัวมากักกันโรคได้ทั้งหมดและให้กลับไปเก็บกักตัวเองที่บ้านตามเวลาที่กำหนด พบว่ามีหลายรายที่ขาดวินัยและออกมาในที่สาธารณะจนเกิดการแพร่ระบาด

ด้วยเหตุนี้จึงนำเรื่องเข้าหารือนายกเมืองพัทยาที่เสนอจะให้นำผู้ที่สุ่มเสี่ยงหรือกลุ่ม High List ที่มีโอกาสติดเชื้อสูงแต่ไม่ต้องถึงกับกลุ่ม PUI มากักตัวใน State Quarantine ทั้ง 12 แห่งในเขตเมืองพัทยา ที่ยังมีพื้นที่ว่างให้พักเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งนายกเมืองพัทยาก็เห็นชอบด้วยและจะได้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาอีกครั้ง

ทั้งนี้ แต่เดิม State Quarantine จะรองรับเฉพาะกลุ่มชาวไทยที่เดินทางกลับ มาจากต่างประเทศมากักตัว โดยรัฐจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายแต่ด้วยสถานการณ์ขณะนี้ถือว่าจำเป็นจึงเสนอแนว ทางนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา โดยรัฐก็ควรให้การสนับสนุนซึ่งคาดว่าหากดำเนินการได้จะลดปัญหาการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี.