เมืองกาญจน์ออกคำสั่งให้คนเข้าบ่อน6จังหวัดมาตรวจเชื้อโควิด-19

วันที่ 05 ม.ค. 2564 เวลา 21:17 น.
เมืองกาญจน์ออกคำสั่งให้คนเข้าบ่อน6จังหวัดมาตรวจเชื้อโควิด-19
กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯออกประกาศคำสั่งให้ประชาชนที่เคยเข้าบ่อนพนัน 6 จังหวัดตั้งแต่ ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี สมุทรปราการ และ กทม.รีบรายงงานตัวด่วน เพื่อคัดกรองโควิด-19

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี / ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดเสี่ยง

ทั้งนี้ โดยระบุว่า ตามปรากฏว่าสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อเชื้อโควิด- 19 จากบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานครจำนวนมากและขยายวงกว้างขึ้น โดยมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสูง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด- 19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (1) ข้อ 11 ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และมาตรา 22 (1) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ให้บุคคลที่เดินทางมาจากบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดเสี่ยงพบเจ้าหน้าที่ รายละเอียดดังนี้