สุรินทร์พบติดโควิดรายที่3สั่งกักตัว14วันใครมาจาก28จังหวัดสีแดง

วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 21:29 น.
สุรินทร์พบติดโควิดรายที่3สั่งกักตัว14วันใครมาจาก28จังหวัดสีแดง
สุรินทร์-พบผู้ป่วยโควิด 19 รายที่ 3 ผู้ว่าฯสั่งเร่งยกระดับการควบคุมโรคโควิด-19 เข้มข้นใครมาจาก 28 จังหวัดพื้นที่สีแดงต้องแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมกักตัว 14 วันฝ่าฝืนมีโทษหนัก

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.สุรินทร์ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้รายงานว่า พบมีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นชาวอ.กาบเชิง ซึ่งเดินทางมาจากจ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2563 และตรวจพบเชื้อในวันที่ 2 ม.ค. 2564 ขณะนีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาบเชิง พร้อมทั้งมีการสอบสวนโรคเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงผู้ที่สัมผัสอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้แล้ว สำหรับข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2563 ถึง 4 ม.ค.2564 พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) รายใหม่ 16 ราย สะสม 332 ราย ไม่พบชื้อ 304 ราย รอผลการตรวจ 26 ราย โดยมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมเป็น 3 ราย

นายสุวพงศ์ กล่าวว่า จ.สุรินทร์ อยู่ในเขตพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด 38 จังหวัด หรือสีเหลือง จึงให้ประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) จำนวน 28 จังหวัด ตามคำสั่งของศบค.ทุกคนที่เดินทางเข้ามาในจ.สุรินทร์ ต้องรายงานตัวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ทันทีนับตั้งแต่เดินทางมาถึงที่พัก แล้วให้ผู้เดินทางทุกคนต้องกักกันตัว 14 วัน การกักกันตัว 14 วัน ให้กักกันตัวในที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่ทางอำเภอ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ประกาศกำหนด โดยห้ามออกนอกพื้นที่กักกันตัว และหากมีอาการป่วยต้องแจ้ง กับอสม.หรือผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ทันที หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดตามกฎหมาย มาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ จ.สุรินทร์ ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับหากพบมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ทั้งโรงพยาบาลสนาม เครื่องมือ อุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ จะได้มีการตั้งด่านตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์เข้าเขตจ.ดสุรินทร์ จำนวน 12 จุด รวมถึงสถานีรถไฟ และสถานีขนส่งผู้โดยสาร และล้างทำความสะอาดสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ทุก 14 วัน เพื่อให้ปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย