สุกรเลี้ยงโคราชตายปริศนาต่อเนื่อง ปศุสัตว์เร่งหาสาเหตุโรคระบาด

วันที่ 17 ธ.ค. 2563 เวลา 11:47 น.
สุกรเลี้ยงโคราชตายปริศนาต่อเนื่อง ปศุสัตว์เร่งหาสาเหตุโรคระบาด
นครราชสีมา-สุกรเลี้ยงตายปริศนาเพิ่ม รวมยอดสะสม10ตัว ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย สั่งกำจัดทิ้ง ฝังกลบ ห้ามเคลื่อนย้าย ตัดตอนเชื้อแพร่กระจาย

ที่บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เกิดเหตุสุกรเลี้ยงของเกษตรกรรายย่อยตายไม่ทราบสาเหตุ

ขณะนี้ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย ได้เก็บตัวอย่างเลือด นำส่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ. สุรินทร์ ตรวจหาเชื้อแล้ว

นางจิราวรรณ เปลื้องกระโทก เกษตรกรรายย่อย เจ้าของสุกรที่ตายปริศนา เปิดเผยว่า มีสุกรตายเพิ่ม2ตัวรวมยอดตายสะสม10ตัว

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย ได้กำจัดสุกรทั้งเล้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคระบาด และจ่ายเงินชดเชยเยียวยา 50,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรรายย่อย ส่วนซากสุกรที่ตายแล้ว ห้ามนำไปจำหน่ายหรือบริโภคโดยเด็ดขาด แต่ขุดหลุมขนาดใหญ่สำหรับฝังกลบทำลาย โรยปูนขาว พ่นยาฆ่าเชื้อโรค

พร้อมกันนี้ ได้แจ้งผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เตือนเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรในพื้นที่เมื่อมีสัตว์ตายหลายตัวไม่ทราบสาเหตุ ห้ามเคลื่อนย้ายหรือนำไปทำลายเองและต้องแจ้งให้พนักงานท้องที่ทราบภายใน 12 ชั่วโมง เพื่อเชื้อจะได้ไม่แพร่กระจาย