นราธิวาสอ่วมน้ำท่วม9อำเภอผู้ว่าฯสั่งเฝ้าระวัง-ดูแลผู้ประสบภัยใกล้ชิด

วันที่ 02 ธ.ค. 2563 เวลา 09:18 น.
นราธิวาสอ่วมน้ำท่วม9อำเภอผู้ว่าฯสั่งเฝ้าระวัง-ดูแลผู้ประสบภัยใกล้ชิด
นราธิวาส-นราฯอ่วมน้ำท่วม9อำเภอ 34ตำบล 115 หมู่บ้าน 6ชุมชน ผู้ว่าฯสั่งเฝ้าระวังอุทกภัย24ชั่วโมง ดูแลผู้ประสบภัยใกล้ชิด

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส (อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ) กำชับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 24 ชั่วโมง และติดตามดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ด้านนายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ในฐานะเลขาศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส (อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ) กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4ธันวาคม 2563 ขณะที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสล่าสุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีพื้นที่ประสบภัยจำนวน 9 อำเภอ 34 ตำบล 115 หมู่บ้าน 6 ชุมชน ขณะที่ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าไปดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบภัย

ขณะที่ล่าสุดพื้นที่อำเภอจะแนะ อำเภอระแงะ อำเภอบาเจาะ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอเมืองนราธิวาส อำดภอตากใบ อำเภอยี่งอ และอำเภอเจาะไอร้อง สถานการณ์ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว และในพื้นที่อำเภออำเภอสุไหงโก-ลก ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย

โดยภาพรวมจังหวัดนราธิวาสมีผู้ประสบภัย 26,240 คน 6,183 ครัวเรือน มีบ้านเรือเสียหาย มีบ้านเรือนในพื้นที่อำเภอบาเจาะได้รับความเสียหายบางส่วน 1 หลัง ส่วนความเสียหายทางด้านการเกษตร อาทิ ด้านประมง บ่อหอยขม 1 บ่อ ในพื้นที่อำเภอบาเจาะได้รับความเสียหาย ทางด้านปศุสัตว์ ด้านพืช สาธารณประโยชน์ และสถานศึกษาอยู่ในระหว่างการสำรวจ

ด้านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุน อาทิ เรือท้องแบนและ ถุงกระสอบทราย ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วย

อย่างไรก็ตามในระยะนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าติดตามการพยากรณ์อากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ หรือสอบถามมาได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ 073-532132 , 073-532134 หรือติดต่อสอบถาม ทางสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง