ทหารกองพล9คุมเข้มชายแดน370กม.ติดเมียนมาสกัดโควิด

วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 21:15 น.
ทหารกองพล9คุมเข้มชายแดน370กม.ติดเมียนมาสกัดโควิด
กาญจนบุรี-กองพลทหารราบที่ 9 ตรึงชายแดนระยะทาง 370 กม.ติดประเทศเมียนมาคุมเข้มเฝ้าระวังการลักลอบข้ามแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. พล.ต.บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ได้สั่งการให้ พ.อ.สิทธิพร จุลปานะ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า (กองกำลังสุรสีห์) เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและเฝ้าระวังชาวเมียนมาลักลอบข้ามแดนตลอดแนวชายแดนด้าน จ.กาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 370 กม. ซึ่งมีช่องทางเข้า-ออก ตลอดแนวชายแดนประมาณ 43 จุด โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.สังขละบุรี ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวนและเฝ้าระวังโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ทหาร ตร. อส. ตม. ตชด. นอกจากนี้ยังเพิ่มการเข้มงวดในการตรวจตรารถยนต์ที่ผ่านจุดตรวจบริเวณด่านความมั่นคงบ้านน้ำเกิ๊ก เพื่อป้องกันการหลบหนีเข้าเมือง และการนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด และป้องกันอาชญากรรม ในช่วงนี้อีกด้วย 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาอำเภอต่างๆ ของ จ.กาญจนบุรี ที่มีแนวเขตติดต่อกับประเทศเมียนมา ยังไม่ปรากฏผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามจังหวัดกาญจนบุรีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นต่อเนื่องต่อไป โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายทั้งฝ่ายปกครอง สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค และส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในการช่วยกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการลักลอบข้ามแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีแนวเขตติดต่อกับพญาตองซู ประเทศเมียนมา ที่ถือเป็นเสี่ยง ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศเมียนมา