ศรชล.ภาค3คัดกรองเข้มเรือท่องเที่ยวต่างชาติจอดทิ้งสมอเกาะภูเก็ต

วันที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา 13:42 น.
ศรชล.ภาค3คัดกรองเข้มเรือท่องเที่ยวต่างชาติจอดทิ้งสมอเกาะภูเก็ต
ภูเก็ต- ศรชล.ภาค3รับเรือยอร์ช3ลำนักท่องเที่ยวต่างชาติจอดทิ้งสมออ่าวปอ ตรวจคัดกรองเข้มตามมาตรการคุมโรคโควิด-19

พลเรือโทเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 (ศรชล.ภาค 3 ) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับเรือยอร์ชของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าในไทยที่จ.ภูเก็ตจำนวน 3ลำ จอดทิ้งสมอเรือที่อ่าวปอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

"ศรชล.ภาค3 ทำหน้าที่วางกำลังในการควบคุมกำกับดูแลลูกเรือและเรือยอร์ช ,ควบคุมลูกเรือและเรือยอร์ชเข้าจอดเรือและออกเรือให้อยู่ในพื้นที่จอดเรือตามที่กำหนด ,ควบคุมการผ่าน เข้า - ออก ของบุคคลและเรือในพื้นที่จอดเรือ ห้ามบุคคลและเรือที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้า - ออก พื้นที่จอดเรือ , ให้ความช่วยเหลือลูกเรือและเรือยอร์ช ในกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉิน ,ประสานการปฏิบัติกับกำลังจากหน่วยราชการอื่นในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนภารกิจการควบคุมและช่วยเหลือเรือยอร์ช , ปฏิบัติกิจอื่น ๆ ตามที่หมวดเรือเฉพาะกิจ เรือ ศรชล.ภาค 3 สั่งการ" พลเรือโทเชิงชาย กล่าว

สำหรับเรือยอร์ชจำนวน3ลำที่แจ้งเข้ามาวันนี้ ประกอบด้วยเรือ Crabby สัญชาติ Austriaเดินทางจากท่าเรือในประเทศไทย มี Mr.Walter Felber สัญชาติ Austria เป็นผู้แจ้งนำเรือเข้า 2.เรือ Investigator ll สัญชาติ Malaysia มีMr.Hubert Ehfbank สัญชาติ Austria เป็นผู้แจ้งนำเรือเข้า และ3.เรือ Cayenne สัญชาติMalaysia เดินทางจากท่าเรือMalaysia มีMr.Graham John Bennett สัญชาติ British เป็นผู้แจ้งนำเรือเข้า

นอกจากนี้ในวันที่ 28พ.ย.63 มีเรือขอแจ้งเข้ามาอีก ไม่เกิน 10 ลำ ทุกลำที่เข้ามาต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19.