ผู้แทน5ศาสนาร่วมเดินเจริญเมตตาเรียกร้องให้คนไทยรักกัน

วันที่ 22 พ.ย. 2563 เวลา 14:35 น.
ผู้แทน5ศาสนาร่วมเดินเจริญเมตตาเรียกร้องให้คนไทยรักกัน
สงขลา-ผู้นำ 5 ศาสนาจัดกิจกรรมเดินเจริญเมตตาไปทั่วเทศบาลนครหาดใหญ่เรียกร้องให้คนไทยมีความรักความสามัคคีต่อกันเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่ถนนโชคสมาน 5 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีตัวแทนผู้นำศาสนา 5 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนา คริสต์  อิสลาม พราหมณ์ และศาสนาซิกข์ พร้อมด้วยประชาชนประมาณ 50 คนเดินไปทั่วเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อขอให้ประชาชนมีความผาสุก มีความร่มเย็น ตามคำสอนหลวงพ่อพุทธทาสที่กล่าวว่า "ถ้าศิลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ"

ผู้แทนที่ร่วมกิจกรรมทั้ง 5 ศาสนาเปิดเผยว่า ได้เดินเจริญเมตตาเพื่อให้เกิดสันติสุข เพราะอยากให้ประเทศสงบสุข ให้ประชาชนมีความผาสุข ร่มเย็น ประเทศมีความรุ่งเรือง มีความสามัคคีกัน ให้คนมีเมตตาไม่โกรธไม่เกียจกัน เพราะว่าการโกรธการเกียจเป็นต้นเหตุของความทุกข์ เมื่อเรามีความทุกข์เราก็นำความทุกข์ไปสู่ครอบครัว ไปสู่สังคม เมื่อสังคมมีความทุกข์ก็จะนำพาให้ประเทศไม่เกิดความสงบสุข ฉะนั้นเราเดินเจริญศิลธรรมให้ประเทศ ให้ประชาชนมีความเมตตาต่อกัน ไม่โกรธไม่เถียงกัน