ผู้ว่าฯกาญจน์สั่งชาวสังขละบุรีสวมหน้ากากป้องกันโควิด-19

วันที่ 02 ต.ค. 2563 เวลา 18:56 น.
ผู้ว่าฯกาญจน์สั่งชาวสังขละบุรีสวมหน้ากากป้องกันโควิด-19
กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯกาญจน์คุมเข้มโควิด-19 สั่งชาวสังขละบุรีสวมหน้ากากทุกครั้งออกจากบ้าน เหตุชายแดนเมียนมาเป็นพื้นที่ระบาด ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน2หมื่นบาท

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3960/2563 เรื่องให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกจากเคหสถาน เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อาศัยอำนาจตามมาตรการ 22(7), 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7(1) และข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ให้อำเภอสังขละบุรี ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีคำสั่งตามมาตรการ 34(6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แล้วไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อ.สังขละบุรี เป็นเพียงอำเภอเดียวใน 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายหลังกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา ยืนยันผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในรายของ นายโอ๊ก กะ โทน หนุ่มชาวเมียนมา อายุ 17 ปี ซึ่งอาศัยอยู่หมู่บ้านยัวติ๊ด ห่างจากตัวอำเภอพญาตองซู ออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นรายแรก

พื้นที่ดังกล่าวอยู่ตรงข้ามบ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีการกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด รวม 60 คน ประกอบด้วย ชาวบ้านพญาตองซู 33 คน แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลพญาตองซู 12 คน และเจ้าหน้าที่กู้ภัยพญาตองซู 15 คน ถึงแม้ล่าสุดผลตรวจของทุกคนเป็นลบไม่พบเชื้อโควิด-19 ก็ตาม