ภูเก็ตซ้อมแผนรับนักท่องเที่ยวประเดิมทัวร์จีนจากกว่างโจว

วันที่ 29 ก.ย. 2563 เวลา 13:26 น.
ภูเก็ตซ้อมแผนรับนักท่องเที่ยวประเดิมทัวร์จีนจากกว่างโจว
ภูเก็ต-ภูเก็ตซักซ้อมแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ30ก.ย.63 ประเดิมทัวร์จีนจากกว่างโจวเข้ากักตัว 14 วัน ตามมาตรการศบค.

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ตรวจการเตรียมความพร้อมการติดตั้งห้องเก็บสิ่งส่งตรวจและปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระบบควบคุมความปลอดภัย ด้วยแรงดันลบ จากกรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมขั้นตอนกระบวนการเก็บสิ่งส่งตรวจวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยจังหวัดจะประชุมศูนย์EOCที่ ท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อหารือรายละเอียดกระบวนการรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศตามกระบวนการอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ จะมีนักท่องเที่ยวกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 180 คน เข้าพักและรับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ที่ จังหวัดภูเก็ต

ด้าน นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การเตรียมรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศตามที่ศบค.ส่วนกลางเลือก โดยจะเดินทางเข้ามาภูเก็ต ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ ทางจังหวัดมีความพร้อมทุกด้านไว้แล้ว ตามเกณฑ์ALQ เดิมทางศบค.กำหนดไว้ว่า กลุ่มที่เดินทางมาเป็นนักท่องเที่ยวลองสเตย์เข้ามาโดยเช่าเหมาลำ1-3 ไฟลท์ ต่อสัปดาห์ไฟลท์ละ100คร ดังนั้น 1 เดือน จะมาทั้งสิ้น 1,200คน จะมีโรงแรมรองรับได้1เดือน คือ 2,400ห้อง ซึ่งที่ผ่านการประเมินแล้ว 1,222ห้องจะรับได้15 วัน โรงแรมที่สมัครเข้ารับการประเมิน ALQจำนวน 73 แห่ง กว่า 5,800ห้อง ในจำนวนนี้ อนุมัติผ่านการประเมินแล้ว จำนวน 9 แห่ง 1,222ห้อง โรงแรมที่สมัครเข้ามาอยู่ระหว่างการประเมินอีกจำนวนหลายแห่ง โรงแรมที่ผ่านการประเมินเพื่อรับการขึ้นทะเบียนจะต้องผ่านการเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต และเสนอต่อศบค.ส่วนกลาง โดยจังหวัดมีเป้าหมายของจำนวนห้องพัก กว่า 5 พันห้อง

ด้าน นายทัสสยุ เดชะโชติ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้ทำการติดตั้งห้องแล็บห้องเตรียม ห้องตรวจ ห้องควบคุมงาน ณ อาคาร X-Terminal ตั้งอยู่ภายในบริเวณของท่าอากาศยานภูเก็ต ได้มีการทดสอบระบบแล้ว จะทำการซักซ้อมระบบทั้งหมด ใน วันที่ 30 กันยายน นี้

จังหวัดภูเก็ต มีกระบวนการคัดกรองแตกต่างจากส่วนกลางกำหนดไว้คือ ทางจังหวัดจะต้องได้ข้อมูลของผู้เดินทาง เป็นการล่วงหน้าจากกระทรวงต่างประเทศ และ สายการบิน ผู้เดินทางเมื่อเข้ามาภูเก็ต เข้าที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ รับการคัดกรองโรคถ้ามีอาการเข้าเกณฑ์ PUI จะตัดกระบวนการ เพื่อนำส่งไปโรงพยาบาลที่กำหนด หากไม่มีอาการใดเข้าพื้นที่พักรอ เพื่อรับการตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ และให้รถยนต์ที่กำหนดไว้เป็นรถตู้ ที่มารอรับเพื่อไปเข้าโรงแรมALQนั้น เมื่อออกจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ต้องนำผู้เดินทางไปตรวจหาเชื้อที่ห้องแล็บ อาคารX-Terminal จากนั้นตรงไปที่พักโรงแรมALQไม่มีการแวะพัก เมื่อถึงที่พักมีการตรวจซ้ำตามขั้นตอนมาตรการที่กำหนดไว้