กาญจน์ย้ำประชาชนรักษาวินัยป้องกันโควิด-19

วันที่ 26 ก.ย. 2563 เวลา 19:21 น.
กาญจน์ย้ำประชาชนรักษาวินัยป้องกันโควิด-19
กาญจนบุรี-เมืองกาญจน์เน้นย้ำประชาชนรักษาวินัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 หลังเกิดการแพร่ระบาดเชื้อระลอกใหม่

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศสเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ และอินเดีย ซึ่งทวีความรุนแรงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อวันเพิ่มสูงขึ้น โดยได้ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเอง และรักษาวินัยในการป้องกันโรค

จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนรักษาวินัยในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการพบปะ สัมผัสบุคคล และการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยไม่จำเป็น เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้น และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ระบบการสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศ