พะเยาเหลือน้ำน้อยชลประทานขอภาคเกษตรคอยฝน

วันที่ 17 ก.ค. 2563 เวลา 14:02 น.
พะเยาเหลือน้ำน้อยชลประทานขอภาคเกษตรคอยฝน
พะเยา-น้ำพะเยาน่าห่วงเหลือ 25% กว๊านพะเยา 23.05% พอผลิตประปากับรักษาระบบนิเวศ ชลประทานขอเกษตรใช้น้ำฝนเป็นหลัก

นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา(ผคป.) เปิดเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่ว่า ปัจจุบันน้ำในอ่างเก็บทั้งหมด60แห่ง มีปริมาณรวม35.635 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 25.07 ของความจุอ่างเก็บน้ำ 141.425 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่กว๊านพะเยาปริมาณน้ำเก็บกักรวม 54.64 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ำเพียง 12.828 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23.05 เพียงพอสำหรับการประปาและรักษาระบบนิเวศเท่านั้น

โครงการชลประทานพะเยา ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานเสริม เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้สำรองในอนาคต สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรติดตามข่าวสารจากอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และให้ปลูกพืชสมดุลกับปริมาณน้ำฝน เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการขาดแคลนน้ำ ด้านการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งยังไม่มีการร้องขอจากพื้นที่

ส่วนการจัดสรรน้ำในฤดูฝนปี 2563 ในเดือนกรกฎาคม ได้จัดสรรน้ำในเขตชลประทาน 61.48 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรไปแล้ว 11.964 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 19.45 ของแผน ด้านแผน-ผลการปลูกพืชในฤดูฝนปีนี้ ในเขตชลประทาน มีพื้นที่ 90,363 ไร่ เพาะปลูกแล้ว 39,945 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.20

บทความแนะนำ