ครูพิจิตร ร้องสอบสหกรณ์ออมทรัพย์สงสัยบริหารงานไม่โปร่งใส

วันที่ 04 ก.ค. 2563 เวลา 17:28 น.
ครูพิจิตร ร้องสอบสหกรณ์ออมทรัพย์สงสัยบริหารงานไม่โปร่งใส
พิจิตร- ครูพิจิตรร้องตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์สงสัยบริหารโครงการประกันสินเชื่อกู้เงินทำประกันชีวิต ไม่โปร่งใส ผู้จัดการนัดชี้แจง 7ก.ค.63

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2563 ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จาก 12 อำเภอ ประมาณ 60 คน ยื่นหนังสือร้องทุกข์กับตัวแทนของ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตัวแทนของนายพรชัย อินทร์สุข สส.พปชร.พิจิตร เขต 1 กรณีบริษัทรับประกันภัยชีวิตเพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อ ที่มติของผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ครั้งแรกให้จ่ายเบี้ยประกัน 26,775 บาท แต่ต่อมาสั่งเปลี่ยนให้จ่าย 69,750 บาท ต้องหาเงินจ่ายเพิ่ม 42,975 บาททำให้เกิดความสงสัยว่าการบริหารงานไม่โปร่งใสได้ทำหนังสือคัดค้าน ร้องทุกข์ ร้องเรียน ไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบ

นายอุกฤษฏ์ จันทฤก ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตรให้สัมภาษณ์ว่า สหกรณ์ฯได้ทำหนังสือลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ชี้แจงถึงเรื่องการจัดทำประกันสินเชื่อตามโครงการกู้เงินโดยประกันชีวิตเป็นหลักประกัน ซึ่งได้ส่งหลักการและเหตุผลอย่างครบถ้วนสมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจเหตุผลแล้ว ส่วนการชี้แจงอย่างเป็นทางการขอนัดวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 โดยนายมานิตย์ พรหมอยู่ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตรยืนยันว่าทุกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้

บทความแนะนำ