บุรีรัมย์ยังไม่พ้นวิกฤตภัยแล้งเขื่อน-อ่างเก็บน้ำ 12 แห่งแห้งขอด

วันที่ 07 มิ.ย. 2563 เวลา 11:45 น.
บุรีรัมย์ยังไม่พ้นวิกฤตภัยแล้งเขื่อน-อ่างเก็บน้ำ 12 แห่งแห้งขอด
บุรีรัมย์-พิษภัยแล้งกระทบเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 12 แห่งในจ.บุรีรัมย์ มีระดับต่ำกว่าเกณฑ์ พบแหล่งน้ำดิบที่ใช้หล่อเลี้ยงตัวเมือง แห้งเป็นประวัติการณ์จนไม่สามารถสูบขึ้นไปผลิตประปาได้

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่สถานการณ์น้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 12 แห่งในจ.บุรีรัมย์  ยังมีระดับน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ อาทิ เขื่อนลำนางรอง อ.โนนดินแดง อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อ.เมือง อ่างเก็บน้ำหนองทะลอก อ.นางรอง  อ่างเก็บน้ำลำตะโคง อ.แคนดง เนื่องจากฝนไม่ตกในพื้นที่รับน้ำ ประกอบกับเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงมาต่อเนื่อง 2 ปีแล้วทำให้ไม่มีน้ำไหลเข้าอ่าง จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงจำเป็นต้องงดปล่อยน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ปีนี้ถือว่ามีสภาพตื้นเขินเป็นประวัติการณ์ ปัจจุบันเหลือน้ำเพียง 10,000  ลูกบาศก์เมตร จากปริมาณความจุอ่างกว่า 26 ล้านลูกบาศก์เมตร  จนมองเห็นเนินดินและซากตอไม้โผล่กลางอ่าง สามารถลงไปเดินในอ่างได้

ขณะที่ โครงการชลประทานจังหวัด ก็ได้ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สูบดึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย อ.กระสัง ซึ่งยังมีน้ำอยู่ประมาณ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร มาเป็นน้ำดิบในการผลิตประปาบริการประชาชน และสถานประกอบการในเขตอำเภอเมืองแทน พร้อมทั้งลดแรงดันน้ำลง และขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ