ไอเดียเจ๋ง!แปลงโฉมคูหาเลือกตั้งเป็นฉากกั้นป้องกันโควิด-19 ให้นักเรียน

วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 20:16 น.
ไอเดียเจ๋ง!แปลงโฉมคูหาเลือกตั้งเป็นฉากกั้นป้องกันโควิด-19 ให้นักเรียน
ปทุมธานี-อบจ.ปทุมธานี แปลงโฉมคูหาเลือกตั้งเก่าทำเป็นฉากกันป้องกัน โควิด-19 เตรียมแผนรองรับเปิดเทอมลดความเสี่ยงเด็กนักเรียนติดเชื้อขณะเรียนหนังสือ

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่โรงเรียนสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พบนายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกอบจ.ปทุมธานี นายชูชาติ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก ตลอดจนครูและบุคลากรจิตอาสาจำนวนหนึ่งกำลังดำเนินการดัดแปลงคูหาเลือกตั้งแบบกระดาษเก่า ที่ถูกใช้เมื่อ 9 ปีที่แล้ว แต่ยังเก็บรักษาไว้ มาตัดแปลงเป็นฉากป้องกันโควิด-19 เพื่อเตรียมการรองรับการเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดวิกฤตโควิด-19

นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกอบจ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า วันที่ 1 กรกฎาคมโรงเรียนจะเปิดตามปกติ ตามนโยบายของรัฐบาลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเตรียมมาตรการป้องกันบุคลากรและนักเรียนให้ปลอดภัยสูงสุดขณะอยู่ที่โรงเรียน อบจ.ปทุมธานีจึงเตรียมการทุกอย่างเพื่อรองรับสถานการณ์ตามแนวทางของรัฐบาล โดย อบจ.ปทุมธานี มีคูหาเลือกตั้งเก่าตั้งแต่เมื่อ 9 ปีที่แล้วยังเก็บรักษาไว้ แต่สภาพไม่ค่อยสมบูรณ์นัก จึงได้เกิดแนวคิดในการนำมาดัดแปลงเป็นฉากป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้นักเรียนแต่ละคนขณะเรียนหนังสือในชั้นเรียนเพื่อป้องกันละอองฝอยที่อาจเกิดขึ้นขณะพูดคุย

ทั้งนี้ ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ มาสร้างคุณค่า ช่วยประหยัดงบประมาณของทางราชการ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานชาวปทุมธานีที่จะมาเรียนที่โรงเรียนสามโคก และโรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัด อบจ.ปทุมธานี ร่วม 6,000 คน ในปีการศึกษา 2563 อยากให้ทุกคนปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังมีแนวทางมาตรการคัดกรอง นักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน ทำความสะอาดล้างมือ เว้นระยะห่าง รวมถึงการจัดกลุ่มนักเรียนเล็กๆ หรือกลุ่มย่อย ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ทุกวัน ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน ซึ่งทั้งหมดนี้คือแนวทางหลักในการทำงานร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกระดับ ขอให้ผู้ปกครองลดความ และหากหน่วยงานใดที่ประสงค์จะนำแนวคิดนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ตนเองพร้อมสนับสนุนเต็มที่ และสามารถมาดูตัวอย่างของฉากป้องกันไวรัสนี้ที่โรงเรียนสามโคก ได้ทุกวัน

ด้านนายชูชาติ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก กล่าวว่า ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณนายกอบจ.ปทุมธานี ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกอย่าง ตลอดจนเป็นห่วงความปลอดภัยลูก ๆ ทุกโรงเรียน และมีการดำเนินสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 นี้ ตั้งแต่การฉีดยาฆ่าเชื้อตามอาคารสถานที่ ห้องเรียนทุกห้องอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมอุโมงค์ฆ่าเชื้อ ก่อนเข้าสู่บริเวณโรงเรียน มีจุดคัดกรองสุขภาพ จุดบริการการล้างมือ มีเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ บริการตามจุดต่างๆ ตลอดจัดจัดระเบียบการใช้ลิฟท์ การรับประทานอาหาร การประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการสวมหน้ากากอนายมัยแก่นักเรียนและผู้ปกครอง และอื่นๆ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

นอกจากนั้น ยังวางแผนในการจัดห้องเรียนให้เว้นระยะห่าง โดย 1 ห้อง มีนักเรียนไม่เกิน 20 คน ตามมาตรการดังกล่าว ส่วนฉากป้องกันไวรัสโควิด-19 ทางโรงเรียนเรียกว่า Protection barrier ซึ่งครูและบุคลากรจิตอาสา ยินดีช่วยกันดัดแปลงจากคูหาเลือกตั้ง เพื่อรองรับลูกๆ ด้วยความห่วงใย”ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การจัดทำ Protection barrier ที่มีการดำเนินการในช่วงแรกนี้ ประมาณ 3,000 ชุด และทางโรงเรียนแจ้งว่าจะดำเนินจัดทำให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน รวมถึงคิดค้นแนวทางอื่นๆ ในการสร้างความปลอดภัยต่อบุคลากร ผู้เรียน และให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความสบายใจสูงสุดอย่างต่อเนื่องต่อไป