ภูเก็ตพบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 รายเป็นครูสอนออนไลน์มาจากจีน

วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 12:21 น.
ภูเก็ตพบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 รายเป็นครูสอนออนไลน์มาจากจีน
ภูเก็ต-คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแจ้งตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 รายเป็นหญิงชาวจีน อายุ 49 ปี อาชีพครูสอนออนไลน์เดินทางกลับมาจากประเทศจีน สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 227

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 24 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 227 ราย (รายใหม่ 1 ราย) มีผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 214 ราย (กลับบ้านเพิ่ม 4 ราย) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (ไม่มีจำหน่ายเพิ่ม) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 9 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ทั้งนี้ ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 6,819 ราย (รายใหม่ 53 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 39 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 9 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 30 ราย) กลับบ้านแล้ว 6,780 ราย จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 10,854 ราย (พบเชื้อ 227 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 6,819 ราย (พบเชิ้อ 189 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชิ้อ 38 ราย)

สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ 1 ราย เป็นรายที่ 227 หญิงชาวจีน อายุ 49 ปี อาชีพครูสอน ออนไลน์ เป็นผู้เดินทางกลับมาจากประเทศจีน เมืองเซียงไฮ้ (เดินทางมาพักที่ภูเก็ตช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคม 2563) เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 227 พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง พร้อมด้วยลูกอีก 3 คน (อายุ 15 ปี 10 ปี และ 7 ปี) ผลการตรวจของลูก ผลเป็นลบ ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค ขณะที่ผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 รายนี้ ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวนควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล