กาญจน์ปลดล็อกแพเปิดบริการได้เฉพาะท่องเที่ยว

วันที่ 23 พ.ค. 2563 เวลา 19:14 น.
กาญจน์ปลดล็อกแพเปิดบริการได้เฉพาะท่องเที่ยว
กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯเมืองกาญจน์ผ่อนคลายคุมโควิด-19ให้แพเปิดบริการเฉพาะท่องเที่ยว ยกเว้นแพเธค และห้ามจำหน่าย บริโภคสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

เมื่อวันที่ 23พ.ค.63 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องมาตรการผ่อนคลายคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 7) (เพิ่มเติม)

ใจความสำคัญระบุว่า เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและทำมาหากินได้ จึงผ่อนคลายให้แพเพื่อการท่องเที่ยวหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน ยกเว้นแพเธค สามารถประกอบกิจการได้ โดยมีข้อกำหนด ห้ามจำหน่ายสุรา จ่าย แจก และห้ามมีการบริโภคสุรา หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในบริเวณแพ หรือ ในสถานประกอบการ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ก็อาจระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผ่อนคลายสถานประกอบการ และสถานที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี