ภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ ย้ำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย

วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 13:19 น.
ภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ ย้ำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย
ภูเก็ต-สถานการณ์โควิด-19 ภูเก็ต ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม ผู้ป่วยสะสมคงที่ 255 ราย ได้กลับบ้านเพิ่ม3 ย้ำการ์ดอย่าตก ประชาชนออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 21 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 225 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาต ให้กลับบ้าน 208 ราย (กลับบ้านเพิ่ม 3 ราย) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (ไม่มีจำหน่ายเพิ่ม) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 13 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 6,670 ราย (รายใหม่ 51 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 50 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 13 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 37 ราย) กลับบ้านแล้ว 6,620 ราย จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 10,705 ราย (พบเชื้อ 225 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 6,670 ราย (พบเชิ้อ 187 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชิ้อ 38 ราย) สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล

ในระยะนี้จังหวัดภูเก็ตได้ผ่อนปรนระยะที่ 2 โดยให้เปิดกิจการเพิ่มเติมในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โดยเปิดให้บริการเวลา 10.00 - 20.00 น และจำกัดคนเข้าใช้บริการตามอัตราส่วนของพื้นที่ 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องช้อปปิ้งแบบนิว นอร์มอล (New Normal) คือ โหลดแอปพลิเคชันก่อนเข้าห้าง หรือลงทะเบียนผู้ใช้บริการ เพื่อจะเป็นข้อมูลการเข้า-การออกในการใช้บริการ หากมีการแพร่ระบาดในพื้นที่นั้น ๆ จะได้ติดตามตัวในการควบคุมโรคได้ทันท่วงที

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่ไปใช้บริการให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร หากชำระเงินด้วยเงินสดต้องไม่สัมผัสมือกับผู้ค้าโดยตรง หรือชำระแบบไร้เงินสด เช่น ใช้ระบบ อี-เพย์เม้นท์ ในการชำระค่าบริการต่างๆ และสิ่งสำคัญควรตรวจสอบความหนาแน่นของผู้ใช้บริการในพื้นที่ห้าง ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ได้ที่ http://www.xn--b3czh8ayeuf.com/ ก่อนออกเดินทาง เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มคนที่จะทำให้เกิดการระบาดของโรคโควิดระลอก 2 ได้ ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตัวตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ทางราชการกำหนดอย่างจริงจัง

สำหรับประชาชนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19ได้ทันที