ภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่เพิ่ม ย้ำออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น

วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 13:29 น.
 ภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่เพิ่ม ย้ำออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น
ภูเก็ต-ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่เพิ่ม เหลือผู้ป่วยรักษาพยาบาล 77ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดย้ำให้ประชาชนออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 20พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 225 ราย (ไม่พบรายใหม่)

ผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 206 ราย (เพิ่ม 2 ราย ) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (ไม่มีจำหน่ายเพิ่ม) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 16 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 6,619 ราย(รายใหม่ 115) โดยยังคงรักษาพยาบาล 77 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 16 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 61 ราย) กลับบ้านแล้ว 6,542 ราย

จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 10,654 ราย (พบเชื้อ 225 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 6,619 ราย (พบเชื้อ 187ราย ) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชื้อ 38 ราย) สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล

ด้วยในช่วงระยะเวลา 5 เดือนของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ชาวภูเก็ตได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการของรัฐที่ควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 จนทำให้ยอดของผู้ติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้เกิดการผ่อนปรน ในระยะที่ 2 เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ประชาชนชาวภูเก็ตยังคงถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จนเป็นพฤติกรรมที่คุ้นชิน " ชีวิตปกติด้วยวิถีแบบใหม่ (New Normal) " ดังนี้ พยายามอยู่บ้าน ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น แยกภาชนะส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เมื่อออกจากบ้านต้องวางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้าน ใส่หน้ากากผ้า พกเจลแลกอฮอล์ ห่างจากคนอื่น 1-2 เมตรเสมอ ต้องล้างมือเป็นประจำทุก 30 นาที ใช้ขนส่งสาธารณะเฉพาะที่จำเป็น หลีกเลี่ยงในช่วงเวลาแออัด ซ้อนมอเตอร์ไซค์ควรหันข้างคนขับ และต้องใส่หน้ากากและสวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง พกถุงผ้าติดตัว เลี่ยงหยิบจับภาชนะกับผู้อื่น เมื่อกลับถึงบ้านต้องล้างมือ อาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที นิวนอร์มอลจะเป็นสุขนิสัยที่ทำให้เราทุกคนปลอดจากโรคโควิด-19

สำหรับประชาชนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19ได้ทันที