ไม่รอแล้วนะ!โคราชไฟเขียวร้านสะดวกซื้อเปิดได้ 24 ชม.

วันที่ 19 พ.ค. 2563 เวลา 12:20 น.
ไม่รอแล้วนะ!โคราชไฟเขียวร้านสะดวกซื้อเปิดได้ 24 ชม.
นครราชสีมา-ผู้ว่าฯโคราชลงนามผ่อนปรนร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อเปิดได้ 24 ชม. ขณะที่ 21 วันติดต่อกันไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม ยอดสะสมคงที่ 19 ราย รักษาหาย 18 ราย เหลือผู้ป่วยเพียง 1 ราย

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าฯนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.สุผล ตติยนันทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการป้องกันรวมทั้งการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

ทั้งนี้ พื้นที่จ.นครราชสีมา ผลการคัดกรองประชาชนตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2563 - 19 พ.ค.2563 มีจำนวน 100,848 คน เป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ 1,053 ราย (เก่า 1,026 ราย + ใหม่ 27 ราย), ไม่พบเชื้อ 1,031 ราย ,รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3 ราย และพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน  19  รายซึ่ง 18 รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 17 ราย กักตัว 1 ราย ยังคงเหลือผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวในรพ. 1 ราย แต่มีอาการดีขึ้น และไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ติดต่อกัน 21 วันแล้ว

สำหรับ ส่วนยอดผู้กักตัวช่วงวันที่ 30 มี.ค.2563-ปัจจุบัน มียอดกักตัวสะสม 224 ราย กักตัวครบแล้ว 173 ราย และยังต้องกักตัวอยู่ 51 ราย สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจ.นครราชสีมาจากข้อมูลโปรแกรม COVID 19 KORAT รายงานจาก 32 อำเภอ พบว่า มีผู้ที่เดินทางเข้ารวม 60,773 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันจำนวน 56,726 ราย  ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจำนวน 4,047 ราย

อย่างไรก็ตาม นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯนครราชสีมา ได้ลงนามยกเลิกคําสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 3564 / 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ลงวันที่ 3 เม.ย.2563 แก้ไขโดยคําสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 3942 / 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยง ต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ลงวันที่ 14 เม.ย.2563 ให้ยกเลิกการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย กรณีร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก และให้ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก สามารถดําเนินกิจการได้ตามปกติ