ภูเก็ตคลายล็อกเห็นชอบเปิดช่องทางบกน้ำอากาศเริ่ม 16 พ.ค.

วันที่ 13 พ.ค. 2563 เวลา 14:13 น.
ภูเก็ตคลายล็อกเห็นชอบเปิดช่องทางบกน้ำอากาศเริ่ม 16 พ.ค.
ภูเก็ต-คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีมติให้เปิดช่องทางบกทางน้ำและทางอากาศตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.นี้เป็นต้นไปตามมาตรการผ่อนคลายบรรเทาทุกข์โควิด-19 พร้อมเสนอรอให้ ศบค.และกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 29/2563 โดยมี พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายภัคพงศ์ กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตได้ประชุมหารือประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ มีมติในประการแรก คือ ช่องทางอากาศ เดิมสำนักงานการบินพลเรือนได้งดการใช้สนามบินภูเก็ต จนถึงวันที่ 15 พ.ค.2563 ตามประกาศหรือคำสั่งของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมฯเห็นชอบให้ทำหนังสือแจ้งไปที่ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจให้ดำเนินการเปิดใช้สนามบินภูเก็ต ตั้งแต่ เวลา 00.01 นาฬิกา หรือเช้าของวันที่ 16 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป ส่วนรายละเอียดของการเริ่มทำการบินนั้น ท่าอากาศยานภูเก็ต แจ้งว่า เบื้องต้น จะมี 3 สายการบินทำการบินเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตวันละ 1 เที่ยวบิน

สำหรับ ช่องทางบก บริเวณด่านท่าฉัตรไชย และ ช่องทางน้ำของจ.ภูเก็ต ที่ประชุมมีมติ ให้เปิดช่องทางดังกล่าว แต่ว่ายังมีข้อกำหนดฉบับที่ 5 (7) ตลอดจนมีข้อสั่งการมาว่าในการที่จะผ่อนคลายต้องทำเรื่องไปที่ส่วนกลางก่อน ดังนั้น ในส่วนช่องทางบกและช่องทางน้ำ ที่ประชุมเห็นชอบให้ผ่อนคลายตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.นี้เป็นต้นไป โดยจะต้องได้รับการเห็นชอบจากส่วนกลางหรือ ศบค.กระทรวงมหาดไทยก่อน ซึ่งทางจังหวัดได้เสนอไปคือวันที่ 16 พ.ค.นี้

นอกจากเสนอเรื่องการผ่อนคลายแล้วต้องมีมาตรฐานหรือเอสโอพี ซึ่งผู้ที่จะเดินทางเข้ามาจ.ภูเก็ตจะต้องกรอกแบบฟอร์มรวมทั้งใช้แอพพลิเคชั่น"หมอชนะ"ด้วย เพื่อประโยชน์ในการติดตาม สอบสวนโรค และทุกคนที่เข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ต้องดำเนินการในเรื่องของโฮมควอรันทีน ในส่วนรายละเอียดเรื่องนี้จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อจัดทำเอกสารเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป