แมงกระพรุนไฟนับหมื่นตัวเกยหาด ชาวบ้านช้อนกุ้งลำบากขาดรายได้

วันที่ 09 พ.ค. 2563 เวลา 14:37 น.
แมงกระพรุนไฟนับหมื่นตัวเกยหาด ชาวบ้านช้อนกุ้งลำบากขาดรายได้
นครศรีธรรมราช-แมงกะพรุนไฟนับหมื่นตัวเกยหาดหัวไทร ชาวบ้านเชื้อน้ำทะเลเป็นพิษ ทำอาชีพช้อนกุ้งลำบากขาดรายได้

ที่หาดแพรกเมือง บ้านฉิมหลา ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ชาวบ้านได้พบแมงกะพรุนไฟนับหมื่นตัวลอยมาเกยอยู่บริเวณหน้าหาดมีลักษณะมีชมพู-แดง มีสายยาวสีชมพู แม้แมงกะพรุนเหล่านี้จะตายไปแล้วแต่ถ้าไปจับต้องจะเกิดเป็นผื่นคันแสบร้อนอย่างรุนแรงทันที

น.ส.สุณีย์ เราะหมาน ชาวตำบลหน้าสตน อ.หัวไทร ที่ออกไปหาหอยเสียบที่ริมหาดบอกว่า ไม่เคยเห็นแมงกะพรุนไฟขึ้นมาตายเริมหาดเป็นหมื่นๆ ตัวมาก่อน สาเหตุที่ทำให้แมงกะพรุนไฟตายน่าจะมาจากน้ำทะเลเป็นพิษ ปกติช่วงนี้เป็นฤดูกาลช้อนกุ้งเคยมาทำกะปิของชาวบ้าน แต่ไม่สามารถลงทะเลไปช้อนกุ้งเคยได้ทำให้สูญเสียรายได้ในช่วงนี้

แมงกะพรุนไฟที่ตายเกยหาดนับหมื่นตัวครั้งนี้ไม่มีใครทราบถึงสาเหตุ และตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา เกิดปรากฏการณ์ก้อนน้ำมันหรือที่เรียกว่า “ทาร์บอล” ถูกคลื่นซัดมาเกยหาดจำนวนมาก มีหลายหน่วยงานมาเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครแจ้งถึงที่มาของก้อนน้ำมัน