พิษสุนัขบ้าอาละวาดเทศบาลนครขอนแก่น ถูกประกาศเป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว

วันที่ 18 เม.ย. 2563 เวลา 13:33 น.
พิษสุนัขบ้าอาละวาดเทศบาลนครขอนแก่น ถูกประกาศเป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว
ขอนแก่น-ปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่น ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น หลังพบเชื้อพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 18เม.ย.63 นายโสภณ ภูมิทัต ปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่น ได้ออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวตามพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่15เม.ย.-15พ.ค.63 พบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคระบาดชนิดร้ายแรง และอาจติดต่อไปสู่คน ,โค ,กระบือ สุนัข ,แมว, หนู หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นได้

นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวนี้ ครอบคลุม ซอย 12 นาฬิกา ชุมชนหนองใหญ่ 1 ไปทางเหนือจดบ้านหัวถนนม. 5 ต.พระลับ อีกช่วงคือตั้งแต่ชุมชนหัวสะพาน ต.ในเมือง ไปทางทิศใต้ จดชุมชนมิตรสัมพันธ์ สำหรับทิศตะวันออกจดบ้านเลิงเปือย ม.13, บ้านโนนสวรรค์ ม.6 ต.พระลับ และไปทางทิศตะวันตกจดชุมชนทุ่งเศรษฐี ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์ ชุมชนหนองใหญ่ 1 ต.ในเมือง

ทั้งนี้ เทศบาลฯได้เร่งประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้าย สุนัข แมว หรือชากสัตว์ดังกล่าวเข้าออกหรือผ่านในเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ ผู้หน้าที่รับผิดประจำเขต ขณะเดียวกันเมื่อพบสุนัข และแมว ที่ป่วยหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือไม่ทราบว่าเป็นโรคระบาด หรือมีสัตว์ใกล้เคียงตายภายใน 7วันให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และห้ามมิให้เคลื่อนย้ายสัตว์ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษอย่างต่ำจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 หรือทั้งจำและปรับ