ทหารใช้เรือเร็วลาดตะเวนตลอดแม่น้ำสุไหงโก-ลกสกัดโควิด-19

วันที่ 15 เม.ย. 2563 เวลา 16:47 น.
ทหารใช้เรือเร็วลาดตะเวนตลอดแม่น้ำสุไหงโก-ลกสกัดโควิด-19
นราธิวาส-ทหารคุมเข้มพื้นที่ตลอดแนวแม่น้ำสุไหงโก-ลกชายแดนไทย-มาเลเซีย ป้องกันลักลอบหนีเข้าเมือง และสกัดบุคคลอาจนำเชื้อโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. พ.ท.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ฉก.นราธิวาส 30 ได้สั่งการให้ ร.อ.ณพัชร พูนขำ ผบ.ร้อย 15112 นำกำลังเจ้าหน้าที่ 2 ชุดปฏิบัติการณ์เดินลาดตระเวนและซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณท่าตันหยงมะลิ ริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร เขตรอยต่ออำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อป้องกันการลักลอบการเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายและการลักลอบขนของผิดกฏหมายทุกประเภท ตลอดจนสกัดบุคคลที่อาจจะนำพาเชื้อโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดภายในประเทศ มีการจัดเรือเร็วทหารแล่นลาดตระเวนขึ้นและล่องไปตลอดแนวยาวของแม่น้ำสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งพรมแดนไทย-มาเลเซียตลอดทั้งวันอีกด้วย

ทั้งนี้ จากปัญหาแรงงานและคนไทยตกค้างในประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานไทยในมาเลเซีย ทำให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งเป็นแนวปฏิบัติให้เปิดด่านรับคนไทยตกค้าง ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.เป็นต้นไป แต่อนุญาตให้ข้ามแดนเข้ามาได้แบบจำกัดจำนวนในแต่ละวัน หนังสือที่ลงนามโดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นการเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก และกักกัน ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ผ่านจุดผ่านแดนทางบกในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

อย่างไรก็ตาม มีการกำหนดวันเริ่มอนุญาตให้คนสัญชาติไทยกลับเข้ามาผ่านจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน 21 จังหวัด รวม 23 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.63 เป็นต้นไปวันละไม่เกิน 100 คนต่อ 1 ช่องทาง แต่เฉพาะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีข้อกำหนดแยกต่างหากในเรื่องจำนวนคนข้ามแดน คือ จุดผ่านแดนถาวร อ.สะเดา จ.สงขลา วันละไม่เกิน 100 คน จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโกลก จ.นราธิวาส วันละไม่เกิน 100 คน

จุดผ่านแดนถาวร อ.เบตง จ.ยะลา วันละไม่เกิน 50 คน จุดผ่านแดนถาวร อ.เมือง สตูล "ท่าเรือตำมะลัง" จ.สตูล วันละไม่เกิน 50 คน จุดผ่านแดนถาวรวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล วันละไม่เกิน 50 คน รวม 5 ด่านชายแดนใต้ เปิดรับคนสัญชาติไทยจากมาเลเซียวันละ 350 คน และให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งจำนวนและรายชื่อผู้เดินทางในแต่ละวันของทุกด่าน (ทั้ง 23 ช่องทาง 21 จังหวัด) ให้กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดชายแดนทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางไม่ต่ำกว่า 2 วัน หรือ 48 ชั่วโมง

สำหรับ คุณสมบัติของผู้เดินทาง คือต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองว่าสามารถเดินทางได้ หรือ fit to travel, ต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ โดยสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำประเทศที่พำนัก และผู้เดินทางต้องยินยอมรับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด หรือ local qudrantine เป็นเวลา 14 วัน โดยผู้เดินทางต้องเดินทางถึงช่องผ่านแดนก่อนเวลา 12.00 น.

บทความแนะนำ