เห็นใจโยมรับผลกระทบโควิด สงฆ์พะเยางดบอกบุญสร้างเสนาสนะ-ถาวรวัตถุ

วันที่ 15 เม.ย. 2563 เวลา 13:52 น.
เห็นใจโยมรับผลกระทบโควิด สงฆ์พะเยางดบอกบุญสร้างเสนาสนะ-ถาวรวัตถุ
พะเยา-เจ้าคณะจังหวัดพะเยา สั่งทุกวัดงดบอกบุญขอรับบริจาคสร้างเสนาสนะ-ถาวรวัตถุ เห็นใจญาติโยมรับผลกระทบโควิด-19

เมื่อวันที่ 15เม.ย.63 พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ได้มีหนังสือที่ จจ.พย.039/2563 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ถึงเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา เรื่อง แจ้งให้งดการประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาค บอกบุญเพื่อหารายได้ในการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุในรูปแบบต่างๆ

พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของศรัทธาประชาชน ซึ่งในช่วงวิกฤตการณ์ดังกล่าว เป็นการสมควรที่จะสงเคราะห์และอนุเคราะห์แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

อนึ่งในปัจจุบันยังปรากฏว่า มีวัดบางแห่งได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อออนไลน์ทางเฟสบุ๊ก ประชาสัมพันธ์บอกบุญ การระดมทุนเพื่อจัดกิจกรรม เพื่อก่อสร้างถาวรวัตถุอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

“ดังนั้นหากสิ่งใดที่จะทำให้ผู้อื่นลำบากใจ หรือได้ผลกระทบความเดือดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อม เราท่านก็ต้องหลีกเลี่ยง เพื่อช่วยกันประคับประคองทุกภาคส่วนในสังคมได้ผ่านพ้นความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายโดยเร็ว เพื่ออยู่อย่างปกติสุขต่อไป” เจ้าคณะจังหวัดพะเยา กล่าว