ผู้ว่าฯสุราษฎร์ฯสั่งปิดโรงแรม-ที่พักคุมโควิด-19ไหลเข้า

วันที่ 07 เม.ย. 2563 เวลา 16:23 น.
ผู้ว่าฯสุราษฎร์ฯสั่งปิดโรงแรม-ที่พักคุมโควิด-19ไหลเข้า
สุราษฎร์ธานี-ผู้ว่าฯสั่งปิดโรงแรม 8-30เม.ย.63 สกัดผู้ติดเชื้อโควิด-19ไหลเข้า ขณะวันนี้ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ยอดสะสมคงที่ 17ราย

เมื่อวันที่ 7เม.ย.63 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือCOVID-19พร้อมวางแนวทางเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งล่าสุดไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ มีผู้ป่วยสะสม 17 ราย รอผลตรวจ 7 ราย ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 292 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 268 ราย

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้ร่วมผนึกกำลังเฝ้าระวังป้องกันโรค และเตรียมการยับยั้งการแพร่ระบาด โดยเตรียมโรงพยาบาลสนาม พื้นที่รองรับการกักตัว(Local Quarantine) และสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมยับยั้งการแพร่เชื้อโรคโดยอยู่ในที่พำนักไม่เคลื่อนย้ายและมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้า การจัดระบบขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ปิดโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547ทุกประเภทตั้งแต่วันที่ 8-30 เมษายน 2563 และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการที่พักในลักษณะเดียวกันทุกแห่งยกเว้นโรงแรมที่ทางราชการใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่เพื่อกักกันไว้สังเกตอาการ โดยโรงแรมที่มีผู้เข้าพักอยู่ก่อนคำสั่งนี้ให้พักต่อไปได้จนกว่าจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมดแล้วให้ปิดในทันทีโดยไม่ให้รับเข้าพักเพิ่มอีก และให้แจ้งจำนวน รายชื่อผู้เข้าพักให้อำเภอทราบเพื่อตรวจคัดกรองหากพบมีอาการเข้าข่ายจะส่งไปแยกกักตามสถานที่กำหนด

หากฝ่าฝืนจะความผิดตามมาตรา 18 พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ