หอการค้านครศรีฯวอนช่วยเอสเอ็มอีรายย่อยฝ่าวิกฤตโควิด-19

วันที่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 17:35 น.
หอการค้านครศรีฯวอนช่วยเอสเอ็มอีรายย่อยฝ่าวิกฤตโควิด-19
นครศรีธรรมราช-ประธานหอการค้าเมืองคอนออกแถลงการณ์ เรียกร้องรัฐบาล ช่วยประคองธุรกิจเอสเอ็มอีรายย่อย ฝ่าวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 3เม.ย.63 ที่หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกรกรฏ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะกรรมการได้ร่วมกันแถลงข่าวการออกแถลงการณ์ ข้อเสนอแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการในวิกฤติการระบาดไวรัสโควิด-19 โดยได้มีการจัดแบบสอบถามผู้ประกอบการโดยการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลได้สรุปข้อเสนอแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการเบื้องต้นคือ

1.ขอให้ลดภาระค่าใช้จ่าย ชะลอการจ่ายพร้อมพิจารณาลดอัตรา ภาษีธุรกิจเฉพาะ , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษีโรงเรือน , ภาษีที่ดิน , ภาษีป้าย , ภาษีบำรุงท้องถิ่น และเงินสมทบประกันสังคมโดยขอให้มีผลใช้เป็นระยะเวลา 1 เดือน , งดการชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเป็นเวลา 12เดือน , ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าและพักชำระค่าฟ้าเป็นเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.63)

2.เสริมสภาพคล่อง ให้สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจเร่งด่วน เสริมสภาพคล่องของธุรกิจตามความจำเป็นของธุรกิจเพื่อรักษาธุรกิจให้ผ่านวิกฤติโดยใช้ดอกเบี้ย 1% เป็นเวลา 5 ปี , ให้สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจทดแทนที่ผู้ประกอบการได้ชระไปแล้วกลับมาเสริมสภาพคล่องไม่เกินวงเงินกู้เดิมที่เคยอนุมัติและลดอัตราดอกเบี้ย 1% เป็นระยะเวลา 5 ปี , ผ่อนปรนเงื่อนไขหลักประกันในการค้ำวงเงินและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อพร้อมเร่งรัดการอนุมัติสินเชื่อในกรอบ 15 วัน และ 3.สนับสนุนนโยบายการเงิน โดยให้ใช้สัญญาเงินกู้แทนการปรับโครงสร้างหนี้ตลอด12เดือนนับจากนี้ ,ปรับปรุงการบันทึกเครดิตบูโรกับลูกค้าที่ปรับปรุงแก้ไขสัญญากู้ในระหว่างวิกฤตนี้ให้เป็นปกติทุกราย

ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ทางหอการค้าฯ มีความเข้าใจต่อสถานการณ์และความจำเป็นเร่งด่วนของภาครัฐ ในการยับยั้งการระบาดโรคของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่การออกแถลงการณ์ในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนข้อมูลแท้จริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เนื่องจากผู้ประกอบการเองได้รับผลกระทบอย่างหนักและมีแนวโน้มจะแบกรับสถานการณ์ได้อีกไม่นาน หากการช่วยเหลือยังไม่ตรงจุดตรงประเด็นและทันท่วงที อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ในวงกว้าง จึงอยากให้รัฐบาลได้พิจารณานำข้อเสนอเหล่านี้เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจในจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกันนี้ได้ส่งแถลงการณ์ดังกล่าวไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น สำนักงานคลังจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และสภาหอการค้าไทย อีกทางด้วย.