พะเยา 5หมู่บ้านเฮ! พ้นช่วงเฝ้าระวัง ไม่พบเชื้อโควิด-19

วันที่ 02 เม.ย. 2563 เวลา 13:15 น.
พะเยา 5หมู่บ้านเฮ! พ้นช่วงเฝ้าระวัง ไม่พบเชื้อโควิด-19
พะเยา-นายอำเภอดอกคำใต้ ยกเลิกตั้งด่านเข้ม5หมู่บ้านพ้นเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโควิด-19แพร่ระบาด แต่ย้ำให้ประชาชนร่วมมือเคร่งครัด

นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา ได้ลงนามในหนังสือวิทยุสื่อสารกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ พย 0518.1/24 วันที่ 1 เมษายน 2563 แจ้งยุติการตั้งด่านตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ 5 หมู่บาน ประกอบด้วย

1.บ้านห้วยต้นตุ้มเหนือ หมู่ 4 ต.ห้วยล้าน

2.บ้านห้วยต้นตุ้มใต้ หมู่ 6 ต.ห้วยลาน

3.บ้านห้วยต้นตุ้มน้ำชำ หมู่ 9 ต.ห้วยลาน

4.บ้านห้วยต้นตุ้มกลาง หมู่ 13 ต.ห้วยลาน

5.บ้านห้วยต้นตุ้มทรายทอง หมู่ 15 ต.ห้วยลาน

ซึ่งได้มีการประกาศให้ตั้งจุดตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 มาตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เนื่องจากขณะนี้ได้พ้นช่วงระยะเวลาการคัดกรอง และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการที่กรมควบคุมโรคกำหนดแล้ว

จึงให้ยุติการตั้งด่านด่านชุมชนทั้ง 5 จุด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ได้รับทราบผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เบื้องต้นไม่พบว่ามีบุคคลกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อดังกล่าวแต่อย่างใด แต่ขอความร่วมมือประชาชนต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคต่อไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในผู้ป่วยรายใหม่