ทหารกำชับกำลังพลคุมเข้มโควิดตามเขตพรมแดนไทย-มาเลเซีย

วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 19:14 น.
ทหารกำชับกำลังพลคุมเข้มโควิดตามเขตพรมแดนไทย-มาเลเซีย
นราธิวาส-ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามเขตพรมแดน ไทย-มาเลเซีย กวดขันมาตรการคุมเข้มการระบาดของเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณีมีการแพร่ของเชื้อใวรัสโควิด19 ที่ จังหวัดชายอดนภาคใต้อย่างรุนแรงในขณะนี้ ส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุคนไทยได้รับเชื้อมาจากพื้นที่มาเลเซีย เพื่อยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่กระจ่ายของไวรัสโควิด19 ทางกองทัพ ภาค 4 จึงมีการจัดวางกำลังตลอดแนวชายแดน ที่บริเวณเขตพื้นที่พรมแดน ไทย-มาเลเซีย อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

พ.อ.โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพล บริเวณเขตพื้นที่พรมแดน ไทย-มาเลเซีย อ.แว้ง จ.นราธิวาสที่ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบพรมแดน ไทย-มาเลเซีย เพื่อแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล รวมทั้งได้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมเชื้อโควิด - 19 จากบุคคลที่อาจจะลักลอบผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน

ทั้งนี้ ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 ได้ตรวจมาตรการในการป้องกัน และยับยั้งการติดเชื้อ การคัดกรองบุคคลผ่าน เข้า-ออก รวมทั้งตรวจการบันทึกบุคคล ยานพาหนะในการเข้า - ออก และได้ชี้แจงเน้นย้ำกำลังพลให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเน้นย้ำให้ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวัน