"ภูเก็ต"พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 รายมีประวัติเกี่ยวข้องสถานบันเทิงป่าตอง

วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 11:24 น.
"ภูเก็ต"พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 รายมีประวัติเกี่ยวข้องสถานบันเทิงป่าตอง
ภูเก็ตเผยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 9 ราย เป็นชาวแคนาดา ฝรั่งเศส ไทย มีประวัติเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในป่าตอง

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงาน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดภูเก็ตว่า จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 9 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 62 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 8 ราย กำลังรักษาอยู่ 54 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีอาการรุนแรง

ทั้งนี้ผู้ป่วยทั้ง 62 รายนี้ รวมอยู่ในรายงานผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงไปก่อนหน้านี้แล้ว

ส่วนผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังโรคมีทั้งหมดจำนวน 976 ราย ขณะนี้ยังรับตัวไว้ในโรงพยาบาล 116 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 62 ราย (ที่เหลือ 860 ราย กลับบ้านแล้ว)

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ทั้ง 9 ราย มีรายละเอียดดังนี้

- รายที่ 54 ผู้ชายชาวแคนาดา อายุ 35 ปี อาชีพครู โรงเรียนนานาชาติในจังหวัดภูเก็ต ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 14 วันก่อนป่วย และไม่มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 4 คน

- รายที่ 55 ผู้ชายไทย อายุ 59 ปี อาชีพเดินขายดอกไม้บริเวณริมถนนและข้างในสถานบันเทิง ซอยบางลา มีประวัติทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 19 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 3 คน

- รายที่ 56 ผู้หญิงไทย อายุ 29 ปี อาชีพบาร์เทนเดอร์ ในสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลาที่มีผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้แล้วหลายรายและมีประวัติทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 20 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 5 คน

- รายที่ 57 ผู้หญิงไทย อายุ 47 ปี อาชีพขับรถบริการ มีประวัติทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันชาวยูเครนรายที่ 49 เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 27 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 1 คน

- รายที่ 58 ผู้ชายชาวฝรั่งเศส อายุ 32 ปี เป็นนักท่องเที่ยว เดินทางมาถึงภูเก็ตวันที่ 9 มีนาคม มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลาหลายวัน เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 24 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 18 คน

- รายที่ 59 ผู้หญิงไทย อายุ 31 ปี อาชีพพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารอิตาลีในป่าตอง มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันชายชาวไทยรายที่ 44 และมีประวัติทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 15 คน

- รายที่ 60 ผู้หญิงไทย อายุ 39 ปี อาชีพพนักงานครัวร้านอาหารอิตาลีในป่าตอง ร้านเดียวกับรายที่ 59 มีประวัติใกล้ชิดกับพนักงานสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา ทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 12 คน

- รายที่ 61 ผู้หญิงไทย อายุ 43 ปี อาชีพพนักงานนวด ในร้านนวด เขตพื้นที่ป่าตอง มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันชายชาวไทยรายที่ 42 และมีประวัติทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 24 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 6 คน

- รายที่ 62 ผู้หญิงไทย อายุ 44 ปี อาชีพพนักงานนวด ในร้านนวด เขตพื้นที่ป่าตอง มีประวัติทำงานร้านนวดเดียวกับผู้ป่วยยืนยันพนักงานนวดหญิงชาวไทยรายที่ 32 มีประวัติทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 8 คน

ทั้งนี้ผู้ป่วยทุกราย ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้ เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตอง ,กลุ่มที่ทำงานใกล้ชิดกับชาวต่างชาติทั้งพนักงานนวด พนักงานร้านอาหาร พนักงานขับรถ และกลุ่มที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19

จึงอยากจะเน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวถึงแม้จะยังไม่มีอาการป่วย ก็ควรแยกตัวเองออกจากบุคคลอื่น ไม่เข้าไปในที่ชุมชน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลที่เรารัก และถ้าหากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ น้ำมูก เหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์