โคราชทำบุญเมือง 364 ปี ตักบาตรพระ 10,000 รูป อุทิศกุศลเหยื่อกราดยิง

วันที่ 15 ก.พ. 2563 เวลา 09:19 น.
โคราชทำบุญเมือง 364 ปี ตักบาตรพระ 10,000 รูป อุทิศกุศลเหยื่อกราดยิง
ชาวโคราชร่วมทำบุญเมือง 364 ปี ตักบาตรพระ 10,000 รูป ลานย่าโม ถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อุทิศบุญให้ท้าวสุรนารี บรรพบุรุษ และผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรง

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 15 กพ. ที่ จ.นครราชสีมา พระธรรมเจดีย์เจ้าคณะภาค 11 วัดทองนพคุณเป็นประธานสงฆ์ในพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป ที่บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมาโดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเริ่มโดยคณะสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเมืองและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10,000 รูป ซึ่งมีคณะสงฆ์ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มารับบิณฑบาตร

โดยได้รับความสนใจจากข้าราชการ พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดงานตักบาตรพระ 10,000 รูป ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนรวมถึงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้สถาปนาเมืองนครราชสีมา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ ผู้เสียสละชีวิตในการปกป้องเมืองนครราชสีมา อาทิ ท้าวสุรนารี เพื่อรวมพลังพุทธบริษัท4 ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวพุทธ เพื่อปลูกจิตสํานึกรักษ์บ้านเกิด (กล้าหาญ เสียสละรับผิดชอบ กตัญญู) ให้เกิดขึ้นในจิตใจของชาวโคราช เพื่อนําอาหารแห้ง และเงินที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายแล้ว ไปจัดกิจกรรม คณะสงฆ์ในด้านสาธารณสงเคราะห์ จัดกิจกรรมเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การจัดสวดมนต์ ในบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อหนุนเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจ.นครราชสีมา นอกจากนี้ ยังเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับผู้เสียชีวิต พร้อมกับเป็นกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความรุนแรงอีกด้วย