ผู้ว่าฯโคราชทลายฝายเถื่อนเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคอง คลายวิกฤตแล้ง

วันที่ 24 ม.ค. 2563 เวลา 16:36 น.
ผู้ว่าฯโคราชทลายฝายเถื่อนเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคอง คลายวิกฤตแล้ง
นครราชสีมา-ผู้ว่าฯโคราชหาทางเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคอง นำจิตอาสารื้อถอนฝายเถื่อน 447แห่ง ช่วยประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่กำลังประสบภัยแล้ง

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำจิตอาสา กว่า 150คน ไปที่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 16 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รื้อถอนฝายที่ไม่ได้รับอนุญาตในการก่อสร้าง ซึ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถไหลลงสู่ลำตะคองได้อย่างรวดเร็วเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองในช่วงหน้าแล้ง

นายวิเชียร กล่าวว่า ลุ่มน้ำลำตะคอง เป็นลำน้ำสาขาแม่น้ำมูล มีต้นน้ำมาจากผืนป่ามรดกโลกแห่งที่ 5 ดงพญาเย็น เขาใหญ่ และเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่สำคัญ รวมทั้ง มีประโยชน์ใช้สอยต่อการดำรงชีพของประชาชน กว่า 4 แสนคนในพื้นที่ อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมือง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ รวมความยาวตลอดลำน้ำ 219 กิโลเมตร พบสิ่งกีดขวางทั้งสิ้น 447 แห่ง

ทั้งนี้ ได้กำหนดดำเนินการรื้อถอนระยะแรกในวันนี้ จำนวน 3 แห่ง ซึ่งเป็นฝายน้ำในพื้นที่ อบต.หมูสี และช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 อีก 2 แห่ง ในพื้นที่ อบต.ขนงพระ โดยจะดำเนินการต่อไป อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

นอกจากการสร้างฝายที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้ว มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียและทิ้งขยะมูลฝอยลงลำตะคอง พบท่อระบายน้ำจำนวน 53 ท่อขยะ สิ่งปฏิกูล รวมทั้ง วัชพืชลอยบนพื้นผิวน้ำหลายจุด ส่งผลให้เส้นทางลำตะคองบางจุดตื้นเขินและแคบ ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม

ทั้งนี้ การสร้างฝายกั้นน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามกฎหมาย ตามมาตรา 118 อัตราโทษผู้ใดฝ่าฝืน หรือได้รับอนุญาตแต่ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับโดยคำนวณตามพื้นที่ที่รุกล้ำ อัตราไม่น้อยกว่า ตารางเมตรละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยระวางโทษปรับเป็นรายวันละไม่เกินตารางเมตรละ 20,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าท่า หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง