ทหารติดสติ๊กเกอร์ขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้แหล่งพักพิงผู้ก่อความไม่สงบใต้

วันที่ 15 ม.ค. 2563 เวลา 11:39 น.
ทหารติดสติ๊กเกอร์ขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้แหล่งพักพิงผู้ก่อความไม่สงบใต้
ปัตตานี-ทหารรณรงค์ขอประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมมือไม่ให้ที่พักพิงให้สมาชิกแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่เข้าพักอาศัยเพราะผิดกฎหมายบ้านเมือง

จ.ส.อ.ซูลกีฟลี มัยดิง หัวหน้าชุดปฏิบัติการณ์พลเรือน(ชป.กร.ร้อย ทพ.4214) เข้าพบปะประชาชนในพื้นที่ ม.1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี รณรงค์เรียกร้องความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ให้ที่พักพิงให้สมาชิกแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ดินสายติดสติ้กเกอร์ตามจุดที่สำคัญตามหมู่บ้านพร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านและติดสติกเกอร์กอ.รมน.ภาค 4 สน.เกี่ยวกับฐานความผิดกรณีการช่วยเหลือ ปกปิด ซ่อนเร้น ให้ที่พักพิง ผู้กระทำผิด

ขณะเดียวกันดร.ปรีดี มลีวัณ นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า การนำเสนอให้ยกชายแดนใต้เป็นเขตปกครองพิเศษ อาจเป็นมโนคติ (imagination) เป็นจินตนาการจากความรู้สึก ถามผู้คนส่วนใหญ่ในพื้นที่แล้วหรือยัง คนส่วนใหญ่ต้องการความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเสรีภาพในการประกอบศาสนกิจทางศาสนาเท่านั้น คนส่วนใหญ่ไม่เคยคิดถึงการปกครองพิเศษ หรือเอกราช. มีเพียงแค่คนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่คิดแทนประชาชน เขตปกครองพิเศษมันเป็นเพียงแค่การปรับโครงสร้างอำนาจในรูปแบบใหม่ แต่มิได้ปรับตัวบุคคลที่จะเข้าสู่อำนาจ คนเดิม ๆ พรรคเดิม ๆที่กุมอำนาจทางการเมืองในพื้นที่ก็จะกลับเข้าสู่อำนาจในรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ ความมั่นคง ความสงบปลอดภัย การทุจริตคอรัปชั่น การผูกขาดทางอำนาจก็ยังกระจุกอยู่กับพรรคพวกคนเดิม ๆ แท้จริงปัญหาชายแดนใต้มันข้ามมิติเรียกร้องการปกครองพิเศษเสียแล้ว

"มันเป็นมิติ เมอเดก๊า(เอกราช) ที่ยังคงมีกลุ่มผลประโยชน์ของมหาอำนาจโลกคงอยู่เบื้องหลังการสร้างสถานการณ์ตามทฤษฎีสมคบคิด (Conspiracy theory) ถึงแม้จะจัดตั้งเป็นเขตปกครองพิเศษ ปัญหาความขัดแย้ง ความไม่มั่นคงภายในก็มิอาจหมดสิ้นไป เขตปกครองพิเศษมิใช่เป้าหมายของกลุ่ม BRN และกลุ่มมหาผลประโยชน์ในทรัพยากรพลังงาน ส่วนงานทางด้าน IO นั้น รัฐควรเน้นทำความเข้าใจในข้อเท็จจริง แทนที่จะใช้ยุทธศาสตร์ชิงประชาชนตามที่กำลังกระทำอยู่แล้ว รัฐควรเน้นนำยุทธศาสตร์"ชิงแนวร่วมให้กลับใจ"

นอกจากนีั ต้องสร้างความรู้และทำความเข้าใจในความเป็นจริง เพราะมนุษย์จะเป็นศัตรูกับ"สิ่งที่ตนเองไม่รู้" แล้วรัฐต้องมอบความยุติธรรม ด้วยความจริงใจให้เป็นที่ประจักษ์ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติติในความต่าง และปราศจากเล่ห์เหลี่ยมใด ๆในเชิงลบทั้งสิ้น. นี้คืองานไอโอที่สามารถชนะใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นพื้นฐานต่อการปฏิบัติติงานของฝ่ายรัฐ ณ วันนี้ ความเข้มแข็งของกลุ่มขบวนการเอกราช BRN. มักเกิดจากความอ่อนแอและความผิดพลาด และความไม่จริงใจในการปฏิบัติติหน้าที่ของฝ่ายสนองยุทธศาสตร์รัฐเสียเอง