วิกฤตแล้งโคราช! 3ร.พ.จ่อขาดน้ำ อีกไม่ถึง 2 เดือน

วันที่ 15 ม.ค. 2563 เวลา 11:02 น.
วิกฤตแล้งโคราช! 3ร.พ.จ่อขาดน้ำ อีกไม่ถึง 2 เดือน
นครราชสีมา-โคราชเร่งจัดหาน้ำดิบเติมบ่อพักในโรงพยาบาล3แห่ง จ่อขาดน้ำอีกไม่เกิน2เดือน 8 ตำบลอำเภอโนนสูง ขาดน้ำอย่างหนักต้องผันน้ำลำตะคองไปช่วยเหลือด่วน

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่า ขณะนี้มีหมู่บ้านต้องแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค รวม 10 อำเภอ 16 ตำบล 25 หมู่บ้าน และได้แจ้งให้อำเภอสำรวจข้อมูลโรงพยาบาลในพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 รวมทั้ง แนวทางการแก้ไขปัญหาและรายงานให้จังหวัดทราบภายในวันนี้ (15 ม.ค.63 ) ทั้งนี้ มีโรงพยาบาลในพื้นที่ที่คาดว่าจะขาดแคลนน้ำรวม 3 แห่ง ได้แก่

1.โรงพยาบาลคง คาดว่า จะขาดแคลนน้ำช่วงเดือนมีนาคม 2563 ได้แก้ไขปัญหาด้วยการจัดหารถบรรทุกน้ำนำน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียง สำหรับล้างภาชนะเครื่องมือแพทย์ 2.โรงพยาบาลแก้งสนามนาง ซึ่งคาดว่าจะขาดแคลนน้ำฯ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 แก้ไขปัญหาโดยประสาน อปท. และโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ จัดส่งน้ำดิบ เพื่อผลิตประปาภายในโรงพยาบาลและ3.โรงพยาบาลบัวใหญ่ ซึ่งคาดว่า จะขาดแคลนน้ำฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ได้แก้ไขปัญหาโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาล เพิ่มอีก 1 บ่อ จากงบกลาง ซึ่งได้รับการพิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณฯ

พื้นที่ซึ่งประสบภัยแล้งอย่างหนักและต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ได้แก่ พื้นที่อำเภอโนนสูง โดยจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง พิจารณาส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำตะคอง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสูง ,ด่านคล้า ,ตำบลใหม่ ,เมืองปราสาท ,ลำคอหงส์ ,มะค่า ,พลสงคราม และตำบลหลุมข้าว พร้อมกับให้อำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และอำเภอโนนไทย จัดประชุมชี้แจงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ งดเว้นการสูบน้ำในช่วงการส่งน้ำดังกล่าวด้วย