ภัยแล้งคุกคามหนัก ชาวนานครสวรรค์สูบน้ำก้นคลองเลี้ยงต้นข้าว

วันที่ 15 ม.ค. 2563 เวลา 09:52 น.
ภัยแล้งคุกคามหนัก ชาวนานครสวรรค์สูบน้ำก้นคลองเลี้ยงต้นข้าว
นครสวรรค์-ชาวนาสูบน้ำก้นคลองเลี้ยงนาข้าวป้องกันยืนต้นตาย ขณะที่ภัยแล้งลามกระทบท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำ

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2563 สถานภัยแล้งในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ยังคงพบชาวนาในพื้นที่ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสงต้องสูบน้ำที่ขังก้นลำคลองใส่นาข้าวที่กำลังตั้งท้องออกรวงให้รอดพ้นจากปัญหาภัยแล้งหลังในพื้นที่มีฝนทิ้งช่วงมายาวนาน ประกอบกับน้ำในคลองบางเคียนที่เป็นคลองสาขาแม่น้ำยมจากจังหวัดพิจิตร มีปริมาณน้ำเหลือน้อยและกำลังแห้งขอดไม่พอใช้

ชาวนาในพื้นที่ตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสง ระบุว่า คลองบางเคียนเป็นพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำยม จังหวัดพิจิตร ซึ่งในขณะนี้คลองดังกล่าวได้แห้งขอดไม่มีเหลือใช้ทั้งอุปโภคบริโภคและใช้สำหรับพื้นที่ทางการเกษตร บางช่วงของลำคลองน้ำแห้งจนเห็นเนินดินและสามารถเดินข้ามได้ เบื้องต้น ชาวนาที่อยู่ตลอดริมสองฝั่งคลองต้องดิ้นรนสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตัวเอง โดยต้องสูบน้ำจากก้นคลองที่เหลืออยู่ใส่แปลงนาเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อน ในขณะที่มีนาข้าวอีกหลายแปลงในพื้นที่ไม่สามารถสูบน้ำจากลำคลองใส่นาข้าวได้ ต้องปล่อยให้ข้าวยืนต้นแห้งตายในที่สุด

ส่วนที่อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ส่อเค้าเริ่มรุนแรงและขยายวงกว้าง เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างมีน้อยเค้าภัยแล้งขั้นรุนแรง หลังจากระดับน้ำในอ่างยังคงใช้งานได้แค่ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณน้ำในอ่างที่มีอยู่ตอนนี้ 23 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งที่อ่างแห่งนี้สามารถกักเก็บน้ำได้ถึง82 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่เปิน เริ่มได้รับผลกระทบในวงกว้างแล้ว เพราะน้ำในอ่างขณะนี้ สามารถนำไปใช้ได้เพียงอุปโภคและบริโภคเท่านั้น ซึ่งก็ได้ส่งผลทำให้ด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบหนักตามไปด้วยเนื่องจากน้ำในอ่างมีน้อย จึงทำให้ให้นักท่องเที่ยวเริ่มมีน้อยตามไปด้วย

ชาวบ้านในพื้นที่ บอกว่า ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวจะมาล่องแพที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ก็ลำบากพอสมควร เพราะนักท่องเที่ยวต้องเดินลงจากฝั่งถึงแพ ไกลกว่า 50 - 60 เมตร ทำให้ขึ้นยากลงยาก แถมทิวทัศน์เมื่อน้ำแห้งก็ขาดความสวยงาม จึงส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มมีน้อยลงจนลามกระทบธุรกิจแพท่องเที่ยว รวมถึงการค้าขายอาหารที่ให้บริการนำขึ้นไปกินบนแพ ต่างต้องขาดรายได้กันเป็นทิวแถว จึงอยากจะวอนรัฐช่วย อย่างน้อยขอทำฝนเทียมให้มาตกที่ต้นน้ำอ่างเก็บน้ำ ขอให้น้ำในอ่างเพิ่มอีกนิด การล่องแพจะได้สะดวกขึ้น เพื่อให้สามารถเรียกนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวอีกครั้ง เพราะทุกวันนี้นักท่องเที่ยวมาเห็นระดับน้ำก็กลับเลย เนื่องจากขาดความสวยงาม ปกติเมื่อน้ำเต็มอ่างจะสวยมาก แถมจังหวัดยังคงสูบน้ำไปทำประปาอีก แต่ห้ามเกษตรกรใช้น้ำ จึงทำให้น้ำแห้งลงทุกวัน การล่องแพที่อ่างก็ซบเซา และคงจะปิดเป็นตำนานหากยังไม่มีน้ำมาเติมอ่างต่อไป.