จิตอาสาปรับภูมิทัศน์เตรียมรับเสด็จ"ในหลวง-พระราชินี"เสด็จฯ เยาวราช

วันที่ 03 ธ.ค. 2562 เวลา 18:15 น.
จิตอาสาปรับภูมิทัศน์เตรียมรับเสด็จ"ในหลวง-พระราชินี"เสด็จฯ เยาวราช
จิตอาสาพร้อมใจปรับภูมิทัศน์เตรียมรับเสด็จ"ในหลวง-พระราชินี"เสด็จฯทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์ และเยี่ยมชาวไทยเชื้อสายจีน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะเสด็จพระราชดำเนินถนนเยาวราช ในวันที่ 6 ธ.ค. 2562 ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์ และเสด็จฯเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน โดยจิตอาสาพระราชทานได้ลงพื้นที่ช่วยจัดสถานที่เตรียมความพร้อมและเข้าปรับภูมิทัศน์ ณ วัดเล่งเน่ยยี่ และบริเวณโดยรอบถนนเยาวราช

ทั้งนี้ จิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินถนนเยาวราช ได้แก่ วัดเล่งเน่ยยี่ วัดไตรมิตรวิทยาราม วงเวียนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศาลเจ้ามูลนิธิเทียนฟ้า ชุมชนแออัดแยกหมอมี ศาลเจ้าในพื้นที่เยาวราช 22 แห่ง โดยร่วมกันทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่ ให้อยู่ในความเรียบร้อย โดยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานช่วงจัดเตรียมความพร้อมในครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.ไปจนถึงวันที่ 5 ธ.ค.นี้

นอกจากช่วงเตรียมความพร้อมแล้ว จิตอาสาพระราชทานยังลงพื้นที่ช่วงจัดงานแล ช่วงรับเสด็จฯ ระหว่างวันที่ 6-8 ธ.ค.2562 และช่วงสุดท้ายหลังปิดงานในวันที่ 9 ธ.ค. เพื่อดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day

สำหรับ พื้นที่กิจกรรมงานที่จัดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วม ประกอบด้วย 4 โซนใหญ่ ได้แก่ 1.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ชาวจีนได้พึ่งใต้ร่มพระบารมีบนแผ่นดินสยาม เล่าเรื่องราวผ่านการฉายภาพเสมือนจริงบนจอแอลอีดีรูปแบบอุโมงค์ เริ่มเปิดให้เข้าชมช่วงค่ำวันที่ 6ธ.ค. และวันที่ 7-8 ธ.ค. 2.นิทรรศการพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 10 ที่ทรงผูกมิตรสัมพันธ์กับชาวจีนมาโดยตลอด 3.ขบวนพาเหรดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน รวม 10 ขบวน และ 4. ‘เยาวราชสตรีทฟู้ดส์’ รวมร้านอาหารอร่อยขึ้นชื่อบนถนนเยาวราชและจากทั่วประเทศรวม 200 ร้าน บริการฟรี 150,000 ชุด

อย่างไรก็ตามนอกจาก 4 โซนนี้แล้ว องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนจะร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน เพื่อลงพื้นที่ทำกิจกรรมตลอดทั้งงาน จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 ธ.ค.บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ยาวไปจนถึงแยกเฉลิมบุรี โดยคาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมงานกว่า 100,000 คน