นครศรีฯจัดพิธีบวงสรวงพระนารายณ์ทรงสุบรรณในบ้านของพ่อ

วันที่ 19 ต.ค. 2562 เวลา 17:50 น.
นครศรีฯจัดพิธีบวงสรวงพระนารายณ์ทรงสุบรรณในบ้านของพ่อ
นครศรีธรรมราช-นครศรีฯจัดพิธีบวงสรวงพระนารายณ์ทรงสุบรรณในพระตำหนักประทับแรมอำเภอปากพนังที่ประชาชนร่วมใจจัดสร้างบ้านให้พ่อ

ที่พระตำหนักประทับแรมอำเภอปากพนัง ภายในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระนารายณ์ทรงสุบรรณ อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานด้านหน้าพระตำหนัก บวงสรวงเทพยดา และเทพเทวาทุกทิศตามโบราณประเพณี เพื่อความเป็นสิริมงคล และการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการพระราชดำริ ให้แก่พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช ได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรัยงกัน

สำหรับพระตำหนักประทับแรมอำเภอปากพนัง เป็นพระตำหนักแห่งแรกของประเทศที่ประชาชนร่วมใจกันถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกร มีพระราชดำริโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชาชนชาวปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จึงพร้อมใจกันจัดสร้างพระตำหนักปากพนัง ณ ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งโครงการนี้เป็นที่รู้จักในนาม “สร้างบ้านให้พ่อ”

พระตำหนักปากพนัง ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำปากพนัง พื้นที่ ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช อาจารย์ภิญโญ สุวรรณคีรี สถาปนิกได้ออกแบบให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมของภาคใต้อย่างโดดเด่น โดยใช้หลังคาทรง “บรานอร์” ที่มีลักษณะหลังคาบ้านไทยถิ่นใต้ และใช้หลังคาสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีอันเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ ปัจจุบันพระตำหนักประทับแรมปากพนัง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน โดยมีศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว.