พบผู้ป่วยบุรีรัมย์ท้องร่วงพุ่งกว่า2,160ราย

วันที่ 10 พ.ย. 2553 เวลา 12:57 น.
สสจ.บุรีรัมย์ สั่งเฝ้าระวัง โรคท้องร่วงระบาด หลังน้ำลด

นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (สสจ.) กล่าวว่า หลังจากหลายอำเภอประสบปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือน  ไร่นา  และถนน ตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่ 11 ต.ค.– 9 พ.ย. เป็นระยะเวลาเกือบ 1 เดือน  ส่งผลให้มีประชาชนทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และคนชรา ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม  เกิดเจ็บป่วยด้วยโรคท้องล่วง เข้ารับการตรวจรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ สูงถึง 2,161 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 140.44 ต่อแสนประชากร 

นอกจากนั้น ยังพบประชาชนที่เจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุอีก 1,007 ราย  โรคตาแดง 741 ราย  โรคไข้เลือดออก 141 ราย  และโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู 103 ราย   ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการลงแช่น้ำเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ลงลุยเกี่ยวข้าวในพื้นที่นาที่ถูกน้ำท่วม ประกอบกับน้ำที่ไหลมาท่วมขังตามพื้นที่ต่างๆ เป็นน้ำที่ไม่สะอาด  จึงทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ง่าย 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้สั่งการให้สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ  ได้มีการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคที่มากับน้ำอย่างเข้มข้น  โดยเฉพาะพื้นติดลำน้ำมูล ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่   ก็ให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำให้ความรู้  แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย  ให้หลีกเลี่ยงการลงแช่น้ำเป็นเวลานาน  ควรรับประทานอาหารที่สะอาด  และไม่ควรปล่อยให้บุตรหลานลงเล่นน้ำที่ท่วมขัง  เพราะจะทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย