ลุงตู่ช่วยด้วย!นักศึกษายื่นกู้เงินยืมเรียนยังไม่ได้สักแดง

วันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 19:31 น.
ลุงตู่ช่วยด้วย!นักศึกษายื่นกู้เงินยืมเรียนยังไม่ได้สักแดง
ศรีสะเกษ-นักศึกษาพยาบาล200คนยื่นเอกสารครบขอกู้เงินยืมเรียนมานาน5เดือนแล้วแต่ยังไม่ได้สักแดงเดียวร้องผู้ว่าฯศรีสะเกษช่วยเหลือเผนพ่อแม่เดือดร้อนต้องเอาไร่นาไม่จำนอง

เมื่อวันที่25มกราคม2562 นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ จำนวน 200 คน เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ร้องเรียนนายวีระศักดิ์   วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ เนื่องจากไม่ได้รับเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแต่นายวีระศักดิ์ไปราชการ นายสุริยน   ทิพย์รักษา หัวหน้างานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มารับหนังสือร้องทุกข์แทน

นางสาวเจนจิรา คงสุข อายุ  21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ตัวแทนนักศึกษากล่าวว่า ได้รับความเดือดร้อนยังไม่ได้รับเงินที่ได้ยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ  ทั้งที่ได้ดำเนินการด้านเอกสารครบถ้วนตามระเบียบทุกประการตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2561จนถึงบัดนี้ ผู้ปกครองต้องพากันกู้หนี้ยืมสินเงินกู้นอกระบบมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแทน หลายคนต้องลาออกจากการเป็นนักศึกษาเพราะว่าไม่มีเงินที่จะเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน

ที่ผ่านมารุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันคือไม่ได้รับการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นเวลานานมากกว่า4ปี สุดท้ายพ่อแม่ก็ต้องมีความจำเป็นที่ต้องกู้หนี้เงินนอกระบบเอาที่นาไปจำนองกู้ยืมเงินดอกเบี้ยสูงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ลูกได้เรียนหนังสือ ทั้งที่เป็นคนไทยเช่นเดียวกัน แต่กลับถูกเลือกปฏิบัติจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาไม่ยอมให้กู้ยืมเงิน

การที่ไม่ได้รับเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้งที่เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ยื่นขอกู้ยืมเงินถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างเป็นการลิดรอนสิทธิถือว่าเป็นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้  ทั้งที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้เด็กและเยาวชนได้เรียนหนังสือ แต่ว่าการศึกษาเล่าเรียนต้องหยุดชะงักลงเพราะขาดเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ ดังนั้นจึงขอความเมตตาจากท่านผู้ว่าฯศรีสะเกษ พล.อ.ประยุทธ์   จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ขอได้โปรดกรุณาพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ได้รับเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมฯด้วย

นายนิรอมซี  ดอยา  อายุ 22 ปี ชาวอิสลาม นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 กล่าวว่า เป็นคนจังหวัดปัตตานี เดินทางจากบ้านมาไกลกว่า1,700กม.เพื่อมาเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะเปิดโอกาสแก่เด็กหนุ่มสาวให้ได้เรียนหนังสือตามที่ใฝ่ฝันเอาไว้ แม่ต้องนำเอาสร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ซึ่งเป็นสมบัติชิ้นเดียวส่งให้มาเรียนหนังสือและหวังที่จะได้เงินกู้จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แต่ว่าส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วนหมดแล้วทุกอย่างกลับไม่ได้รับเงินกู้ยืมเรียน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนมากเพราะไม่มีญาติพี่น้องที่ จ.ศรีสะเกษ  ทุกวันนี้ต้องนำเอาเงินมาหารเฉลี่ยกันกับเพื่อนเพื่อซื้ออาหารกินประทังชีวิตพอให้ได้ไปเรียนหนังสือ

ด้านนายสุริยน ทิพย์รักษา หัวหน้างานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าได้รับเรื่องร้องทุกข์ของคณะนักศึกษาไว้แล้วจะได้นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและจะได้ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป  คาดว่าไม่เกิน 7  วันจะทราบผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต