พะเยาเล็งศึกษาวิธีกำจัดขยะรูปแบบใหม่แก้ขยะล้นเมือง

วันที่ 31 ธ.ค. 2552 เวลา 16:30 น.
โพสต์ทูเดย์ - ทต.เชียงคำพะเยาเล็งศึกษาวิธีการกำจัดขยะรูปแบบใหม่แก้ปัญหาขยะล้านเมือง

นายสมชัย ศรีศิริสิทธิกุล นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) เชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา  กล่าวว่า เตรียมพาเจ้าหน้าที่ทต.เชียงคำ ไปดูวิธีการกำจัดขยะรูปแบบใหม่ที่ ทต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย มอบให้บริษัทเอกชนรายหนึ่ง เข้าไปดำเนินการจัดการขยะในพื้นที่ของ ทต.แม่สาย และ อปท.ใกล้เคียง ซึ่งเป็นการจัดการขยะรูปแบบใหม่ ไม่ใช่การฝังกลบ และไม่ใช่การเผา แต่เป็นการกำจัดขยะแบบสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งไม่ทราบรูปแบบที่ชัดเจนว่าเป็นเช่นไร ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมาก เนื่องจาก ทต.แม่สาย มีปริมาณขยะต่อวันจำนวนมาก หาก มีการจัดการขยะรูปแบบใหม่ได้ผลจริง ตนเองจะขอนำผู้นำชุมชนและผู้แทนท้องถิ่นในพื้นที่ไปศึกษาดูงานอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะของ ทต.เชียงคำ ที่ไม่สามารถหาที่กำจัดอย่างถาวรได้ ทำให้ตนต้องพยายามประสานงานไปยังผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อื่น ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ จ.พะเยา เพื่อขอนำขยะไปฝังกลบเป็นระยะๆ เพราะปริมาณขยะของ ทต.เชียงคำ แต่ละวันประมาณ 7-8 ตัน ประกอบกับพื้นที่รอบนอกที่ติดต่อกับ อปท.อื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเก็บทุกวันได้ ประชาชนรอบนอกจะนำขยะติดตัวมาทิ้งในเขต ทต.เชียงคำ ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอีก

“เนื่องจากปัญหาขยะกำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญ ทุกพื้นที่จะให้ความสำคัญยกเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพราะหากปล่อยไว้จะกลายเป็นปัญหานำไปสู่ประเด็นการเมืองได้ ดังนั้นก่อนที่จะได้พบรูปแบบการกำจัดขยะที่ได้ผลและไม่เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผมและทางเทศบาล ฯจึงได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการลดปริมาณขยะ พร้อมทั้งขอความร่วมมือไปถึงประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมกันลดขยะทุกวิธี เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารอเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้จัดการขยะต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้” นายสมชัย กล่าว